تقسیم ماترک ، تقسیم ارث

تقسیم ماترک : بعد از پرداخت دیون و مطالبات متوفی هرآنچه از ترکه متوفی باقی می ماند، فی مابین وراث تقسیم می شود. همانطور که  در مشاوره حقوقی ارث بیان شد تقسیم ترکه بین وراث بعد از تصفیه ترکه انجام می شود.زیرا وراث زمانی مالکیت بر ترکه پیدا می‌کنند که دیون متوفی پرداخت شود.

تنها وراث می باشند که حق درخواست تقسیم ماترک را دارند. وراث می توانند هر زمان بعد ازفوت مورث برای تقسیم ارث اقدام نمایند.یعنی شارع مقدس برای تقسیم ارث فی ما بین وراث محدودیت زمانی قائل نشده، وراث می‌توانند بعد از آن که سال ها از فوت متوفی گذشت، اقدام به تقسیم ماترک نمایند.

میخوای رایگان با وکیل صحبت کنی این شماره (44386581-021 )را بگیر همین الان.

یک اتفاق و مسئله جالب در پرونده اخیر ارث

چندی پش در یکی از پروندهای مربوط به تقسیم ارث با مسئله جالبی برخورد کردیم که خالی از لطف نیست که شماهم بدانید؛ پسری در آپارتمان پدرش از روی لطف و محبت تغیراتی انجام داده بود و در اصطلاح خانه را نو و تمیز کرده بود ، بنایی و تغیراتی ظاهری انجام داده بود که پدرش  کمی راحت تر زندگی کنند بعد از مدتی پدرش فوت می کند و برای تقسیم ماترک و مسائل و مراحل قانونی به وکیل تقسیم ارث تهران مراجعه می کنند  در حین رسیدگی به پرونده ، این آقا از سایر وراث درخواست پول می کند بابت تعمیرات انجام شده درمنزل پدری و می گوید که باید هزینه های من را شما بدهید اگر می خواید در خانه سهیم شوید. نکته حقوقی بسیار مهم اینجاست که چون پسر به دلخواه خودش و بدون درخواست پدر و سایر وراث منزل را بنایی و تعمیرکاری کرده نمی تواند هیچ هزینه ای از سایر وراث مطالبه کند و بقیه وارثان هیچ وظیفه ای برای پرداخت پول تعمیرات ساختماتن به این آقا ندارند.

مدت زمان تقسیم ترکه:

بسیاری این پرسش را دارند که معمولا پروسه و مدت زمان تقسیم ترکه چقدر طول می کشد؟

بهترن وکیل تقسیم ارث تهران  درباره مدت و زمان تقسیم ماترک بیان داشت: به طور معمول یک پرونده مطالبه ارث و تقسیم ماترک ممکن است 4 ماه تا 8 ماه به طول بیانجامد اما چنانچه فی مابین وراث اختلاف نظری وجود نداشته باشد و همگی بر تقسیم ماترک اتفاق نظر داشته و اعتراضی نداشته باشند ممکن است مدت و زمان تقسیم ماترک به  3 ماه کاهش پییدا کند و پرونده مختومه شود.

مدارک لازم برای تقسیم ارث:

برای تقسیم ماترک و مالکیت بر ترکه شما ابتداعاً  باید توسط وکیل تقسیم ارث تهران دادخواستی را در این زمینه تنظیم نمایید مدارک لازم برای تقسیم ارث :

 1. گرفتن و ضمیمه کردن گواهی انحصار وراثت به دادخواست تقسیم ترکه که گرفتن گواهی انحصار وراثت خود مراحلی را دارد که در ادامه مفصل به آن اشاره خواهیم کرد.
 2. اگر تحریر ترکه هنوز انجام نشده باشد باید لیستی از اموال و دارایی متوفی را ضمیمه دادخواست تقسیم ماترک کنید برای آشنایی با تحریر ترکه به روی آن کلیک کنید تا اطلاعات حقوقی کاملی درباره تحریر ترکه به دست بیاورید که قسمت بسیار مهم و تعیین کننده ای در میزان سهم الارث شما دارد.
 3. در صورت امکان مدارک و اسنادی که مثبت یعنی اثبات کننده مالکیت متوفی است را نیز به دادخواست اضافه کنید. البته که وکیل تقسیم ارث تهران بر تمامی  موارد مذکور آگاهی داشته و مدارک لازم برای تقسیم ارث را از پیش برای ضمیمه کردن بر دادخواست تقسیم ترکه  تهیه و جمع آوری می کند.

مدارک لازم گواهی انحصار وراثت:

گرفتن گواهی انحصار وراثت یکی از مهمترین و اولین اقدامات لازم برای تقسیم ماترک می باشد. مدارک لازم گواهی انحصار وراثت عبارت است از:

 1. کپی شناسنامه یا سجلی متوفی
 2. کپی شناسنامه و یا سجلی تمامی وراث
 3. لیست کردن نام و نام خانوادگی و مشخصات سایر وراث
 4. ارائه و تقدیم گواهی فووت متوفی
 5. تصویر مصدق یا کپی از شناسنامه همسر متوفی

ارائه همه موارد مذکور در مدارک لازم گواهی انجصار وراثت الزامی است و درصورت عدم وجود هریک از مدارک لازم گواهی انحصار وراثت برای گرفتن گواهی انحصار وراثت به مشکل خواهید خورد.

نحوه تقسیم ماترک بین وراث

وکیل تقسیم ارث تهران در این باره بیان داشت :  نحوه تقسیم ماترک بین ورراث به دو شکل انجام می شود:

 1. با توافق خودشان و اختلاف بین آنها نباشد
 2. در سهم الارث و میزان ترکه ، بین وراث اختلاف به وجود آمده که در این حالت تقسیم توسط دادگاه و با کمک وکیل انحصار وراثت انجام می شود.

الف) درصورتی که بین وراث در تقسیم ترکه اختلاف نباشد و درتقسیم اموال با یکدیگر توافق کرده باشند، در این حالت قاضی توافقات انجام گرفته شده توسط وراث را فقط صورت جلسه می کند سپس هر یک از وراث آن صورتجلسه تنظیمی توسط قاضی را امضا می کنند.

چنانچه یک یا چند نفراز وراث درتوافق صورت گرفته فی مابین وراث حاضر نباشند و غایب باشند و اظهارات آنها بیان نشده باشد، دادگاه سهم الارث این شخص را در توافق صورت گرفته بعد از تنظیم صورت مجلس به وی ابلاغ می نماید.

در چنین حالتی شخص غایب می تواند برای اظهار توضیحات لازم و اعلام رضایت و یا عدم رضایت خود بر نحوه تقسیم ترکه و توافق انجام شده بین وراث در دادگاه حضور یافته و اعلام نظر نماید.

تقسیم ماترک

چنان چه شخص غایب در موعد و مدت تعیینی از سوی دادگاه برای اعلام رضایت و یا عدم رضایت حاضر نشود، چنین اقدام وی به معنای اعلام رضایت بوده و مطابق صورت جلسه تهیه شده توسط وراث اموال و ماترک متوفی بین وراث و اشخاص ذینفع تقسیم می شود.

ولی چنانچه شخص غایب به دلیل یک عذر موجه موفق به حضوردرموعد و مدت زمان تعیینی ازسوی دادگاه نباشد، می تواند درخواست موعد و مدت زمانی جدید برای اعلام رضایت و یا عدم رضایت خویش نماید، دراین صورت بعد از محرز شدن وجود عذرموجه درعدم حضوردروقت تعیینی از دادگاه ، دادگاه وقت جدیدی را برای وی برای اعلام نظر نسبت به توافق صورت گرفته بر تقسیم ترکه تعیین می کند.

ب) چنانچه وراث در میزان ترکه و سهم الارث خود اختلاف داشته باشند و به توافق نرسند، در این صورت قاضی خود مستقیما وارد شده و مطابق قوانین ، سهم الارث هر کدام از وراث را تعیین می نماید .

 

تعدیل در ترکه

چنانچه ماترک موجود ارزش یکسانی نداشته باشد، یعنی قسمتی از ترکه از قسم دیگر با ارزش ترباشد، قاضی اقدام به تعدیل ترکه می نماید.

به این شکل که درصورتی که زمینی از مورث باقی مانده باشد که قسمتی از آن ارزش و قیمت بیشتری از قسمت دیگر داشته باشد قاضی به کسی که سهم الارث وی ارزش کمتری داشته باشد، متراژ بیشتری از زمین را می دهد و یا کسی که سهم آن قیمت وارزش بیشتر از بقیه داشته باشد را وادار می کند تا مقداری پول را به سایر وراث بپردازد تا تعدیل فی مابین وراث برقرار شود.

محجور بودن وراث

چنانچه یکی از وراث محجور باشد، قیم وی می تواند درخواست تقسیم ماترک را نماید و قیم وی ماموربه اخذ سهم الارث مولی علیه خود از ترکه می باشد. همچنین در صورتی که یکی از وراث غایب باشد، امین وی مأمور به اخذ سهم الارث شخص غایب از ترکه می باشد.

درخواست کننده  تقسیم ترکه باید ویژگی ها و خصوصیات زیر را دارا باشد :

 1. نام و مشخصات درخواست کننده
 2. همچنین نام و مشخصات متوفی
 3. ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود .

اختلاف در اموال غیرمنقول متوفی

در صورتی که ورثه متوفی در مورد قیمت و ارزش اموال غیرمنقول به توافق نرسند اموال غیرمنقول توسط کارشناسان قیمت گذاریمی شود. پرداخت هزینه کارشناس نیز برعهده خود متقاضی کارشناس می باشد و چنانچه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ، دستمزد کارشناسی پرداخت نشود، نظر کارشناسی توسط دادگاه لحاظ نمی گردد.ولی چنانچه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد، پرداخت هزینه کارشناسی در مرحله بدوی برعهده خواهان و درمرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه می‌باشد. طرفین دعوا می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ به نظر کارشناسی اعتراض نمایند.

اقدامات لازم جهت تقسیم ترکه

وکیل تقسیم ارث تهران در یک بیان کلی مراحل تقسیم ماترک را اینگونه بیان داشت، اقدامات لازم جهت تقسیم ترکه عبارتند از: اخذ گواهی انحصار وراثت، تنظیم یک نمونه دادخواست تقسیم ترکه توسط وکیل تقسیم ارث تهران همچنین مهر و موم ترکه وتحریر ترکه . سپس نوبت به قبول یا رد ترکه توسط ورثه می رسد که بنابر قبول یا رد ترکه تصفیه ترکه انجام می شود در نهایت نوبت به تقسیم ترکه می رسد.

روند رسیدگی

هرکدام از ورثه که خواهان سهم الارث خویش از ترکه می باشند و خواستار تقسیم ترکه می باشند، باید اقدم به اخذ گواهی انحصار وراثت نموده و سپس مهرو موم ترکه را انجام داده و به دنبال آن تحریر ترکه را در ضمن دادخواست تقسیم ترکه برای معین کردن اموال و دارایی‌های متوفی تنظیم ‌نماید.

سپس دادخواست تقسیم ترکه را در دفاتر خدمات قضایی تنظیم نماید. بعد از تعیین وقت رسیدگی و تشکیل دادگاه هرکدام از ورثه و اشخاص ذینفع برای اخذ سهم الارث ادعایی خود باید دلایل و مدارک وبینه خود را به دادگاه تقدیم نمایند. دادگاه پس از بررسی و تحقیقات کارشناسی سهم الارث و حصه هرکدام از وراث را تعیین و به آنها ابلاغ می‌کند.

بعد از اعلام سهم الارث وحصه هر کدام از وراث ، هر یک از وراث در تصرف بر حصه خود کاملاً مستقل بوده و هر تصرف مشروعی که بخواهند می‌توانند در آن اموال انجام دهند. ولی ممکن است که وراث در تقسیم ماترک با یکدیگرتوافق کنند. دراین حالت بعد ازتوافق وراث برنحوه تقسیم ترکه قاضی توافق انجام گرفته شده براموال متوفی را در صورت مجلسی تنظیم می نماید وسهم الارث هر کدام از وراث را مطابق توافق انجام شده در صورت مجلس قید می‌کند.

 در ادامه نمونه دادخواست تقسیم ترکه را در قالب یک PDF برای شما بارگزاری خوایم کرد تا با یک نمونه از دادخواست تقسیم ترکه نیز آشنا شوید.

2 پاسخ
 1. آرمان نظری
  آرمان نظری گفته:

  سلام داداشم برای تقسیم ماترک و تقسیم ارث
  راضی نمیشه و من و خواهرام می خواهیم تکیلیف ترکه مشخص بشه حالا باید چیکار کنیم؟

  پاسخ
  • مهرداد عبداللهی
   مهرداد عبداللهی گفته:

   سلام. شما بایید گواهی انحصار وراثت را بگیرید که اصلا نیازی به رضایت هیچ کدوم از وراث نیست برای تقسیم ارث نیز باید به کمک وکیل تقسیم ارث دادخواست تقسیم ماترک را تنظیم کنید اگر داداش شما راضی به تقسیم ماترک راضی نشد ناچارا باید افراز و جدایی در سهم شما و او اتفاق بیافتاد.

   پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *