تقسیم ماترک

تقسیم ماترک : بعد از پرداخت دیون و مطالبات متوفی هرآنچه از ترکه متوفی باقی می ماند، فی مابین وراث تقسیم می شود. همانطور که  در مشاوره حقوقی ارث بیان شد تقسیم ترکه بین وراث بعد از تصفیه ترکه انجام می شود.زیرا وراث زمانی مالکیت بر ترکه پیدا می‌کنند که دیون متوفی پرداخت شود.

تنها وراث می باشند که حق درخواست تقسیم ماترک را دارند. وراث می توانند هر زمان بعد ازفوت مورث برای تقسیم ماترک اقدام نمایند.یعنی شارع مقدس برای تقسیم ماترک فی ما بین وراث محدودیت زمانی قائل نشده، وراث می‌توانند بعد از آن که سال ها از فوت متوفی گذشت، اقدام به تقسیم ماترک نمایند.

تقسیم ماترک

تقسیم ماترک بین ورثه به دو شکل انجام می شود:

  1. با توافق خودشان و اختلاف بین آنها نباشد
  2. در سهم الارث و میزان ترکه ، بین وراث اختلاف به وجود آمده که در این حالت تقسیم توسط دادگاه و با کمک وکیل انحصار وراثت انجام می شود.

الف) درصورتی که بین وراث در تقسیم ترکه اختلاف نباشد و درتقسیم اموال با یکدیگر توافق کرده باشند، در این حالت قاضی توافقات انجام گرفته شده توسط وراث را فقط صورت جلسه می کند سپس هر یک از وراث آن صورتجلسه تنظیمی توسط قاضی را امضا می کنند.

چنانچه یک یا چند نفرازوراث درتوافق صورت گرفته فی مابین وراث حاضر نباشند و غایب باشند و اظهارات آنها بیان نشده باشد، دادگاه سهم الارث این شخص را در توافق صورت گرفته بعد از تنظیم صورت مجلس به وی ابلاغ می نماید.

در چنین حالتی شخص غایب می تواند برای اظهار توضیحات لازم و اعلام رضایت و یا عدم رضایت خود بر نحوه تقسیم ترکه و توافق انجام شده بین وراث در دادگاه حضور یافته و اعلام نظر نماید.

تقسیم ماترک

چنان چه شخص غایب در موعد و مدت تعیینی از سوی دادگاه برای اعلام رضایت و یا عدم رضایت حاضر نشود، چنین اقدام وی به معنای اعلام رضایت بوده و مطابق صورت جلسه تهیه شده توسط وراث اموال و ماترک متوفی بین وراث و اشخاص ذینفع تقسیم می شود.

ولی چنانچه شخص غایب به دلیل یک عذر موجه موفق به حضوردرموعد و مدت زمان تعیینی ازسوی دادگاه نباشد، می تواند درخواست موعد و مدت زمانی جدید برای اعلام رضایت و یا عدم رضایت خویش نماید، دراین صورت بعد از محرز شدن وجود عذرموجه درعدم حضوردروقت تعیینی از دادگاه ، دادگاه وقت جدیدی را برای وی برای اعلام نظر نسبت به توافق صورت گرفته بر تقسیم ترکه تعیین می کند.

ب) چنانچه وراث در میزان ترکه و سهم الارث خود اختلاف داشته باشند و به توافق نرسند، در این صورت قاضی خود مستقیما وارد شده و مطابق قوانین ، سهم الارث هر کدام از وراث را تعیین می نماید .

تعدیل در ترکه

چنانچه ماترک موجود ارزش یکسانی نداشته باشد، یعنی قسمتی از ترکه از قسم دیگر با ارزش ترباشد، قاضی اقدام به تعدیل ترکه می نماید.

به این شکل که درصورتی که زمینی از مورث باقی مانده باشد که قسمتی از آن ارزش و قیمت بیشتری از قسمت دیگر داشته باشد قاضی به کسی که سهم الارث وی ارزش کمتری داشته باشد، متراژ بیشتری از زمین را می دهد و یا کسی که سهم آن قیمت وارزش بیشترازبقیه داشته باشد را وادارمی کند تا مقداری پول را به سایر وراث بپردازد تا تعدیل فی مابین وراث برقرار شود.

محجور بودن وراث

چنانچه یکی از وراث محجور باشد، قیم وی می تواند درخواست تقسیم ماترک را نماید و قیم وی ماموربه اخذ سهم الارث مولی علیه خود از ترکه می باشد. همچنین در صورتی که یکی از وراث غایب باشد، امین وی مأمور به اخذ سهم الارث شخص غایب از ترکه می باشد.درخواست تقسیم ترکه باید ویژگی ها و خصوصیات زیر را دارا باشد :

  1. نام و مشخصات درخواست کننده
  2. همچنین نام و مشخصات متوفی
  3. ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود .

اختلاف در اموال غیرمنقول متوفی

در صورتی که ورثه متوفی در مورد قیمت و ارزش اموال غیرمنقول به توافق نرسند اموال غیرمنقول توسط کارشناسان قیمت گذاری شده .

پرداخت هزینه کارشناس نیز برعهده خود متقاضی کارشناس می باشد و چنانچه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ، دستمزد کارشناسی پرداخت نشود، نظر کارشناسی توسط دادگاه لحاظ نمی گردد.ولی چنانچه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد، پرداخت هزینه کارشناسی در مرحله بدوی برعهده خواهان و درمرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه می‌باشد. طرفین دعوا می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ به نظر کارشناسی اعتراض نمایند.

اقدامات لازم جهت تقسیم ترکه

اقدامات لازم جهت تقسیم ترکه عبارتند از: اخذ گواهی انحصار وراثت، همچنین مهر و موم ترکه وتحریر ترکه . سپس نوبت به قبول یا رد ترکه توسط ورثه می رسد که بنابر قبول یا رد ترکه تصفیه ترکه انجام می شود در نهایت نوبت به تقسیم ترکه می رسد.

روند رسیدگی

هرکدام از ورثه که خواهان سهم الارث خویش از ترکه می باشند و خواستار تقسیم ترکه می باشند، باید اقدم به اخذ گواهی انحصار وراثت نموده و سپس مهرو موم ترکه را انجام داده و به دنبال آن دادخواست تحریر ترکه را برای معین کردن اموال و دارایی‌های متوفی تنظیم ‌نماید.

سپس دادخواست تقسیم ترکه را دردفاتر خدمات قضایی تنظیم نماید. بعد از تعیین وقت رسیدگی و تشکیل دادگاه هرکدام از ورثه و اشخاص ذینفع برای اخذ سهم الارث ادعایی خود باید دلایل و مدارک وبینه خود را به دادگاه تقدیم نمایند. دادگاه پس از بررسی و تحقیقات کارشناسی سهم الارث و حصه هرکدام از وراث را تعیین و به آنها ابلاغ می‌کند.

بعد از اعلام سهم الارث وحصه هر کدام از وراث ، هر یک از وراث در تصرف بر حصه خود کاملاً مستقل بوده و هر تصرف مشروعی که بخواهند می‌توانند در آن اموال انجام دهند. ولی ممکن است که وراث در تقسیم ماترک با یکدیگرتوافق کنند. دراین حالت بعد ازتوافق وراث برنحوه تقسیم ترکه قاضی توافق انجام گرفته شده براموال متوفی را در صورت مجلسی تنظیم می نماید وسهم الارث هر کدام از وراث را مطابق توافق انجام شده در صورت مجلس قید می‌کند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *