گروه وکلای عدل جویان امین صدر

با توجه به نیاز جامعه به حضور پررنگ وکلای دادگستری در قالب موسسات و دفاتر مدرن حقوقی و هم چنین درجهت جلوگیری از دخالت افراد غیرمتخصص در امر خطیر وکالت و درخواست رئیس کانون وکلای دادگستری وقت گروه وکلای عدلجویان امین صدر به همت نفرات برتر آزمون وکالت دادگستری و نخبگان رشته حقوق تاسیس گردید .
اصلی ترین و اساساً علت تاسیس عدلجویان ارائه مشاوره تخصصی صرفاً توسط وکلای پایه یک دادگستری بوده که قطعاً این خدمت ارزنده گام بلندی در احقاق حقوق مالباختگان و ستمدیدگان بوده است از دیگر سو قبول وکالت در صدها پرونده اعم از حقوقی ، کیفری ، ملکی ، ثبتی و… با موفقیت چشمگیر همراه بوده و کارنامه درخشانی از عملکرد این مجموعه می باشد .
افق دید ما رسیدن به جامعه ای است که افراد آن فارغ از توان مالی و جایگاه اجتماعی هرگز در مقابل نا حق سکوت نکرده و در جهت رسیدن به حق خود همت گماشته و ضمن بهره مندی از تخصص و علم وکلای دادگستری ، دستگاه قضا را تنها سرپناه خود در برابر ظلم ببینند .

مشاوره حقوقی

مزایای همکاری با گروه وکلای عدلجویان امین صدر

1- فصل خصومت و برقراری جلسات صلح و سازش .
2- مشاوره حقوقی به خانواده های محترم موکلین .
3- بهره مندی از تجارب وکلای باسابقه و دکتری حقوق .
4- تنظیم لوایح و دادخواست در شورای گروه وکلای عدلجویان .
5- انجام امورات استعلامات و توقیفات در جهت تسریع در روند رسیدگی .
6- اعلام وکالت و پیگیری کلیه پرونده ها توسط دو وکیل پایه یک دادگستری از ابتدا تا اخذ حکم قطعی .
7- اطلاع رسانی از روند پرونده بدون نیاز به حضور از طریق سایت اینترنتی .
8- تشکیل ادارات حقوقی در شرکتها و مجموعه های کلان اقتصلادی .
9- مدیریت حقوقی مجتمع های ورزشی ، فرهنگی و اداری .
10- وصول مطالبات بدون فوت وقت و پیگیری هر روزه پرونده هایی که رسیدگی به آن در اوقات فوق العاده می باشد .

تیم ما

دکتر مهرنوش ابراهیمی

دکتر مهرنوش ابراهیمی

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

مدیر گروه وکلای عدل جویان امین صدر