نکته های طلاق توافقی

 نکته های طلاق توافقی : قوانین مربوط به طلاق توافقی در سال ۱۳۹۱ تدوین شد که زیر مجموعه قانون حمایت از خانواده بود. اما در سال ۱۳۹۷ وازحیث شکلی مورد تغییر واقع گردید و موجبات ایجاد قانون جدید طلاق توافقی را فراهم نمود. درادامه به بررسی این قانون و نکته‌های طلاق توافقی می پردازیم.

نکته های طلاق توافقی

طلاق توافقی ، بیشترین میزان پرونده های موجود در دادگاه های خانواده در ایران را به خود اختصاص داده است.

البته باید توجه نمود که طلاق توافقی یک لفظ کاملا عامیانه می باشد و در قوانین مدون ما، طلاقی به نام طلاق توافقی وجود ندارد اما از آن در مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون مدنی، تحت عنوان طلاق خلع و طلاق مبارات نام برده شده است.

طلاق خلع

طلاقی است که زوجه به واسطه کراهت از زوج و دادن مالی به او انجام می شود. این مال ممکن است عین مهریه، کمتر و یا بیشتر از آن و یا هر مال دیگری باشد که مورد رضایت زوج واقع گردد.(۱۴۶)

طلاق مبارات

این نوع طلاق به واسطه کراهت زوجین از همدیگر بوده و مالی که در آن به شوهر پرداخت می گردد نمی تواند بیشتر از میزان مهریه باشد.(۱۴۷)

توافقات زوجین

اصولا علت نام گذاری این نوع طلاق با عنوان طلاق توافقی، توافق زوجین در خصوص تمام مسائل مالی و غیر مالی می باشد.

توافقات مالی

مهریه، اجرت المثل و نحله، نفقه زوجه و فرزندان، جهیزیه، شرط تصنیف دارایی

توافقات غیر مالی

حضانت فرزندان، ملاقات با فرزندان

مهریه در طلاق توافقی

در مقاله نکته های طلاق توافقی باید بیان داشت که مهریه در طلاق توافقی دارای سه حالت ممکن است:
۱٫ زوجین توافق نمایند که در صورت طلاق، زوجه تمام مهریه را به زوج بذل نماید.
۲٫ زوجین توافق نمایند که در صورت طلاق، بخشی از مهریه بذل و بخشی از آن به قوت خود پایدار بوده و زوج ملزم به پرداخت آن باشد.
۳٫ مورد سوم زمانیست که زوجه مهریه خود را کاملا دریافت نموده و در صورت طلاق، مالی را به همسر خود بذل می نماید.

اجرت المثل و نحله در طلاق توافقی

اصل بر این است که ارائه خدمات منزل از جانب زن به همسر و فرزندان رایگان نمی باشد و او می تواند در این زمینه از همسر خود درخواست اجرت المثل نماید.

در صورت عدم تعیین میزان اجرت المثل، دادگاه نحله را تعین می کند که جایگزین اجرت المثل بوده و با توجه به خصوصیات زن و میزان خدمات وی، به او تعلق می گیرد.

بنابراین بر طبق قانون، میزان اجرت المثلی که به یک زن تعلق می گیرد با یک زن دیگر متفاوت می باشد. اما بر طبق قانون، اجرت المثل تنها در صورتی به زن تعلق میگیرد که در خواست طلاق از جانب مرد باشد.

بنابراین باید در مقاله نکته های طلاق توافقی بیان داشت که اجرت المثل در طلاق توافقی، به زن تعلق نمیگیرد.

"<yoastmark

در این صورت دادگاه نحله را مقرر می نماید که اصولا بذل آن از جانب زن منوط می شود به توافق زوجین و پذیرش طلاق توافقی. باید دقت نمود که نحله حق قانونی و مشروع زن می باشد که در معمولا در طلاق توافقی، بخشیده می شود.

الزام طرفین به حضور در شعبات مختلف دادگاه ها در صورت عدم اخذ وکیل و همچنین ساعت ها منتظر ماندن در پشت درب اتاق دادگاه ها و دست کشیدن از انجام امور روزانه و همچنین رویاوریی دو نفری که قصد جدایی دارند و به طبع آن مشاجرات بسیاری که بین آنان پیش می آید، هر کدام به نحوی ضرورت حضور وکیل متخصص طلاق توافقی را بیش از پیش نمایان می سازد.

نفقه زوجه و فرزندان

نفقه به هزینه های متعارف زندگی زن و فرزندان گفته می شود. هزینه هایی از قبیل نیاز به خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان، آموزش و … . پرداخت نفقه همواره از وظایف مرد بوده است. اما زن در طلاق توافقی می تواند از حق خود مبنی بر دریافت نفقه بگذرد اطلاعات بیشتر در مشاوره حقوقی دریافت نفقه . با توجه به اصول قانونی، نفقه فرزندان همواره به عهده پدر است.

در این خصوص نیز زوجین می توانند به توافق برسند. اما در هر صورت، حتی اگر زن پرداخت نفقه فرزندان را بر عهده بگیرد، وظیفه پرداخت آن برای همیشه از عهده پدر ساقط نمی گردد.

حق زن بر نفقه، شامل نفقه گذشته نیز می گردد. یعنی عدم دریافت نفقه در گذشته توسط زن، حق او را در این زمینه اسقاط نمی کند.

جهیزیه

استرداد جهیزیه در طلاق توافقی مبتنی است بر توافق طرفین. جهیزیه همان اموالیست که لیست آن در سند ازدواج قید شده است و همواره مال شخصی زوجه بوده و او می تواند هرگونه دخل و تصرفی در آن بنماید.

زوجه چه در طلاق توافقی و چه غیر توافقی، نمی تواند درخواست هزینه استهلاک وسایل خود را از زوج بنماید.

شرط تصنیف دارایی

یکی دیگر از موارد ی که باید در نکته های طلاق توافقی اشاره شود، شرط تصنیف داراییاست .

شرط تصنیف دارایی یکی از شروط مندرج در قباله ازدواج است که در صورت امضای زوجین، نصف دارایی مرد در زمان زندگی مشترک، به صورت بالقوه و در زمان طلاق، به صورت بالفعل به مالکیت زوجه در می آید.

اما شرط تصنیف دارایی در صورتی انجام می گردد که درخواست طلاق از جانب زوج باشد و نه زوجه. بنابرین شرط تصنیف دارایی در طلاق توافقی انجام نمی گردد.

حضانت فرزندان

بر طبق قانون مدنی، حضانت فرزندان تا ۷ سالگی با مادر و بعد از آن با پدر است. اما در طلاق توافقی، این امر مبتنی است بر توافق زوجین. نکته حائز اهمیت این است که حضانت فرزندان، یک حق مادام العمر ایجاد نمی کند و هر کدام از طرفین در صورت پی بردن به شرایط نامطلوب فرزند در نزد دیگری، می تواند از دادگاه درخواست باز پس گیری حق حضانت فرزندان خود را بنماید.

ملاقات با فرزندان

از مهمترین نکته های طلاق توافقی، مسئله ملاقات فرزندان است . ملاقات فرزندان در صورت جدایی پدر و مادر یکی از حقوق ابتدایی مسلم زوجین می باشد که متأسفانه در موارد بسیاری مخصوصا علیه مادران، نادیده گرفته شده است. در طلاق توافقی زوجین می توانند در این خصوص توافق نمایند.

متأسفانه بسیاری از زنان مجبور به پذیرش شرط عدم ملاقات همیشگی با فرزندان خود می شوند. این امر در دادگاه خانواده و در صورت درخواست از جانب زوجه، حتی بعد از طلاق نیز قابل پیگیری بوده و قبول شرط به معنای اسقاط حق نمی باشد.

مراحل صدور دریافت حکم طلاق

  1. ارائه دادخواست طلاق در دادگاه خانواده
  2. مراجعه به مرکز مشاوره و دریافت گواهی عدم امکان سازش
  3. مراجعه به دفتر الکترونیک خدمات قضایی
  4. مراجعه به دادگاه خانواده با تمامی مدارک لازم علی الخصوص گواهی عدم بارداری زوجه و گواهی عدم امکان سازش
  5. مراجعه به سردفتر طلاق و ازدواج و اجرای صیغه طلاق

مراجعه به وکیل طلاق توافقی واخذ مشاوره‌حقوقی طلاق توافقی یکی از ضروریات دریافت حکم طلاق می باشد.

اما مراجعه به داوری که در قوانین سال ۱۳۹۱ مقرر شده بود الزامی نیست. باید دقت نمود که هم اکنون نیز برخی از شعب دادگاههای خانواده مبادرت به انجام این کارمی کنند.
از جمله دیگر نکته های طلاق توافقی، گواهی عدم امکان سازش است ، این گواهی تنها سه ماه معتبر بوده و در صورت گذشت سه ماه از تاریخ صدور، هر چند تنها یک روز باشد، از اعتبار خارج شده و زوجین باید مراحل را از مجددا پیگیری نمایند.

جاری شدن صیغه طلاق بدون حضور زوجین

• یکی از مهمترین نکته‌های طلاق توافقی امکان جاری شدن صیغه طلاق بدون حضور زوجین و با حضور موکلین آن ها کاملا قانونی و رسمی می باشد. البته میزان اختیارات وکیل را موکل مشخص می کند و دفترخانه رسمی طلاق، در صورتی صیغه طلاق را در محضر وکیل جاری می نماید که این امر مشمول اختیارات وکیل باشد. زوجین می توانند در تمام مراحل طلاق توافقی، با استمداد از وکیل دادگستری امور را پیش برده و به نتیجه مورد نظر خود دست یابند.

در صورتی که زوج به صورت قانونی به زوجه خود در طلاق وکالت داده باشد با توجه به اختیارات مشخص شده در سند وکالتنامه، زوجه می تواند وکیل در توکیل گردد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *