به مخارجی که برای تامین خوراک، پوشاک، درمان و…که در طول زندگی مشترک به زن تعلق می گیرد، نفقه گفته می شود.

نفقه تنها در نکاح دائم، بصورت الزامی اجرا می شود، اما در نکاح موقت الزامی وجود ندارد مگر آنکه طرفین در مورد آن توافق کنند.

باید دانست در صورتیکه زن، بدون عذر موجه، تمکین نکند (تمکین عام و یا خاص)، ناشزه خوانده می شود و نفقه به او تعلق نمی گیرد.

اثبات اینکه به زنی نفقه پرداخت شده یا نه، بر عهده مرد می باشد.

نوشته‌ها

دریافت نفقه از شوهر پس از طلاقhttps://adljooyan.com

دریافت نفقه از شوهر پس از طلاق

/
 دریافت نفقه از شوهر پس از طلاق : دریافت نفقه ممکن است در قالب یک دادخو…
موارد عدم پرداخت نفقهhttps://adljooyan.com

موارد عدم پرداخت نفقه

/
موارد عدم پرداخت نفقه : نفقه یعنی پرداخت نیاز های متعارف زوجه مانند خورا…
طلاق زن بدون مهریهhttps://adljooyan.com

طلاق زن بدون مهریه

/
طلاق زن بدون مهریه : امروزه مهریه به عنوان یکی از مهم ترین بحث ه…
شکایت کیفری از شوهر به سبب ترک انفاقhttps://adljooyan.com

شکایت کیفری از شوهر به سبب ترک انفاق

/
شکایت کیفری از شوهر به سبب ترک انفاق : انفاق و یا همان نفقه، یکی …
ترک انفاق و مجازات آنhttps://adljooyan.com/

ترک انفاق و مجازات آن

/
ترک انفاق و مجازات آن : در هنگام شکل گیری زندگی مشترک ، تعهدات …
نکته های طلاق توافقیhttps://adljooyan.com

نکته های طلاق توافقی

/
 نکته های طلاق توافقی : قوانین مربوط به طلاق توافقی در سال 1391 ت…
مشاوره حقوقی گواهی عدم امکان سازشadljooyan

مشاوره حقوقی گواهی عدم امکان سازش

/
مشاوره حقوقی گواهی عدم امکان سازش : یکی از پدیده هایی اجتماعی…
مشاوره حقوقی تعدیل تقسیط نفقهhttps://adljooyan.com

مشاوره حقوقی تعدیل تقسیط نفقه

/
مشاوره حقوقی تعدیل تقسیط نفقه : در مشاوره حقوقی تقسیط مهریه ب…
مشاوره حقوقی مطالبه نفقهhttps://adljooyan.com

مشاوره حقوقی مطالبه نفقه

/
مشاوره حقوقی مطالبه نفقه : ازدواج و نکاح برای هرکدام از طرفی…
دعوی ترک انفاقhttps://adljooyan.com/

دعوی ترک انفاق

/
دعوی ترک انفاق : در فصل هشتم از کتاب هفتم جلد دوم قانون مدنی در…
گواهی عدم امکان سازش

گواهی عدم امکان سازش

/
گواهی عدم امکان سازش: امروزه برای جاری ساختن صیغه طلاق به در…
طلاق به در خواست مردhttps://adljooyan.com/

طلاق به در خواست مرد

/
طلاق به در خواست مرد : طلاق به معنای جدایی و رها شدن می باشد و …
اثبات و انکار رابطه زوجیتhttps://adljooyan.com/

اثبات و انکار رابطه زوجیت

/
اثبات و انکار رابطه زوجیت : رابطه زوجیت بین افراد یکی از روابطی است که…
حضانت

حضانت

/
حضانت : حضانت را در لغت به معنای محافظت و نگهداری بیان کردند و در حقو…
نحوه دریافت نفقه زنhttps://adljooyan.com/

نفقه زن

/
نفقه زن : بعد از ازدواج و تشکیل خانواده ریاست خانواده بر عهده مرد می …
تعدیل نفقهhttps://adljooyan.com

تعدیل نفقه

/
تعدیل نفقه : از گذشته تا امروز همیشه عرف بر این بوده است که تامی…
وکیل نفقهhttps://adljooyan.com

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه

/
ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه نفقه نفقه عبارت است از تامین هزینه زندگی…
وکیل نفقهhttps://adljooyan.com

حقوق زن در ازدواج موقت

/
حقوق زن در ازدواج موقت ازدواج در اسلام و در مذهب جعفری به …
وکیل نفقهhttps://adljooyan.com

شروط ضمن عقد نکاح

/
شروط ضمن عقد نکاح مقدمه خانواده با ازدواج میان مرد و زن ش…
وکیل نفقهhttps://adljooyan.com

وکیل نفقه , بهترین وکیل نفقه در تهران

/
وکیل نفقه , بهترین وکیل متخصص نفقه در تهران : نفقه یکی از حقو…