مطالب توسط گروه وکلای عدل جویان

صدور حکم حجر

صدور حکم حجر : حجر در لغت به مانع شدن و جلوگیری کردن فردی از انجام دادن عملی را گویند و در حقوق، فردی که حکم حجر برای وی صادر شود را محجور گویند. برای توضیحات بیشتر در ادامه با وکیل حکم حجر گروه حقوقی عدل جویان همراه باشید… انواع حجر حجر را بر دونوع […]

ترک انفاق و شکایت ندادن نفقه

دعوی ترک انفاق : در فصل هشتم از کتاب هفتم جلد دوم قانون مدنی در باب اشخاص به حقوق و تکالیف زوجین نسبت به همدیگر از لحاظ حقوقی آن پرداخته شده است در ادامه با وکیل خانواده تیم حقوقی عدل جویان همراه باشید… به بیان ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی همین که نکاح به طور صحیح […]

الزام به تحویل مبیع

 الزام به تحویل مبیع : آنچه در  الزام به تحویل مبیع باید بدانیم؟به استناد ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع یا خرید و فروش در دنیای حقوق و معاملات عبارت است از تملیک عین یا همان مال به عوض یا وجه (پرداخت عوض) معلوم و معین . این خرید و فروش در قالب عقد بیع محقق […]

مشاوره حقوقی اجاره به شرط تملیک

مشاوره حقوقی اجاره به شرط تملیک : ابتدا لازم است به معرفی اجمالی این عمل حقوقی بپردازیم :مواد ۵۷ الی ۶۵ آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا تماما اختصاص به موضوع اجاره به شرط تملیک دارد. در سیستم بانکداری کشور قانون گذار در ماده ۱۲ همین قانون یکی از شیوه های اعطای تسهیلات یا […]

صدور حکم رشد

صدور حکم رشد : مطابق قانون و شرع همه افراد بعد از تولد این حق را دارند که از امکانات و حقوقی برخوردار باشند که می توانند بدون واسطه از این حقوق و امکانات استفاده کنند از جمله حقوقی که به افراد بعد از تولد تلعق می گیرد حقوق مالی می باشد هر فردی بعد […]

نصب امین

نصب امین :بعضی از افراد توانایی اداره کردن امور حقوقی و مالی خود را ندارند در چنین مواردی دادگاه افرادی را به عنوان امین برای این افراد نصب می‌کند. امین کسی است که امور مالی و حقوقی افراد محجور و یا کسانی که نمی توانند بنا به دلایلی از جمله پیری و یا مریضی و… […]

مشاوره حقوقی ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری

مشاوره حقوقی  ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری:در خصوص مشاوره حقوقی اقامه دعوای ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری در ابتدای مشاوره حقوقی ابطال رای کمیسیون ماده12 زمین شهری لازم است برخی اصطلاحات حقوقی این موضوع تعریف و مورد بررسی قرار گیرد: زمین شهری در اصطلاح به چه زمین هایی می گویند؟ با […]

مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی

مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی:سند چیست؟ طبق تعریف قانون مدنی از این در ماده ۱۲۸۴، سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام اثبات یا دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. با توجه به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی و تعریف این ماده از سند رسمی، سند رسمی عبارت است: اسنادی که […]

مشاوره حقوقی تعدیل اجاره بها

مشاوره حقوقی تعدیل اجاره بها : باید بیان داشت که اقامه دعوای تعدیل اجاره بها در شرایطی امکان مطالبه از دادگاه را خواهد داشت که میان موجر و مستاجر در مورد تعیین میزان اجاره‌ بهای جدید به تراضی طرفین آن عقد موافقتی حاصل نشده باشد و به ناچار درخواست تعیین آن را از دادگاه صالح […]

مشاوره حقوقی الزام به اخذ پروانه پایان کار

مشاوره حقوقی الزام به اخذ پروانه پایان کار: در خصوص مشاوره حقوقی  الزام به اخذ  پروانه پایان کار در ابتدا لازم است به معرفی اجمالی آن بپردازیم:اخذ پروانه پایان کار یکی از الزامات اصلی تنظیم و انتقال اسناد رسمی است. در پروانه پایان کار نوع کاربری املاک به شکل رسمی مشخص می شود که امر […]

مشاوره حقوقی رابطه نامشروع غیر از زنا

مشاوره حقوقی رابطه نامشروع غیر از زنا : در جوامع با فرهنگ های مختلف بعضی اعمال یا رفتار از جمله اعمال یا رفتاری اند که نظم عمومی یا ارزش های اخلاقی آن که بر پایه فرهنگی آن مردمان تشکیل شده است، خدشه دار یا تحت تاثیر خود قرار می دهند. این حساسیت ها تا جایی […]

درخواست نصب قیم

درخواست نصب قیم : بسیاری از مردم جامعه خودشان بدون واسطه و مستقل کارها و امور خود را اعم از مالی و غیرمالی و حقوقی انجام می دهند در این میان ممکن است افرادی وجود داشته باشند که توانایی انجام امور و اعمال شخصی خود را ندارند. برای توضیحات بیشتر در این رابطه ، در […]

مشاوره حقوقی دستور تخلیه مال الاجاره

مشاوره حقوقی دستور تخلیه مال الاجاره : اجاره چیست؟ اجاره در لغت عبارت است از ملک یا مالی را به مدت معینی در اختیار کسی گذاشتن در برابر دریافت ‌بهای تعیین‌شده. دستور تخلیه فوری حکمی است که موجر با ارائه دادخواستی به شورای حل اختلاف دریافت می‌کند. گاهی اوقات به دلایل که بیان خواهیم نمود […]

آیا فروش ملکى که در رهن بانک است، امکان پذیر است؟

آیا فروش ملکى که در رهن بانک است، امکان پذیر است؟‌ گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود. لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم‌ ایجاد می‌نماید که می‌توان ازمحل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه درصورتی که […]

مشاوره حقوقی آدم ربایی

مشاوره حقوقی آدم ربایی : انسان دارای ذات و فطرتی آزادی جویانه است. در قرآن و سنت اسلام نیز این مورد عنوان شده است که انسان آزاد متولد شده است و باید آزادانه زندگی کند. با این حال همیشه انسان هایی وجود دارند که این قوانین و ارزش ها را نقض کرده و زیر پا […]

اشتغال زن

اشتغال زن : زن تا قبل از ازدواج آزادی‌های دارد و اعمالی که انجام می‌دهد فقط در مقابل خودش مسئولیت دارد. ولی بعد از وقوع نکاح و ازدواج مقداری از این آزادی عمل کم می‌شود و در مقابل به مسئولیت او افزوده می‌شود که نه تنها در قبال خود بلکه در برابر سایر اعضای خانواده […]

اهدای جنین

اهدای جنین : امروزه یکی از مسائل و مشکلات عدم باروری در زوجه می باشد که زن و مرد بنا بر دلایلی نمی توانند صاحب فرزند شوند. این عدم باروری آثاری به دنبال دارد. حتی ممکن است منجر به فسخ نکاح و از هم پاشیدن خانواده شود که به لطف پیشرفت تکنولوژی و علم، انتقال […]

مشاوره حقوقی اثبات حریم املاک

مشاوره حقوقی اثبات حریم املاک : در ابتدا لازم است اصطلاحات حقوقی تعریف و مورد بررسی قرار گیرداثبات در لغت به معنای ثابت کردن و تصدیق کردن می باشد. حریم در لغت به معنای گرداگرد و پیرامون هر مکان یا چیزی را گویند برای توضیحات بیشتر ، در ادامه با وکیل ملکی گروه حقوقی عدل […]

مشاوره حقوقی ابطال وقف نامه

مشاوره حقوقی  ابطال وقف نامه : هر آنچه در مشاوره حقوقی ابطال وقف نامه باید بدانیم؟ ماده ۵۵ قانون مدنی وقف را اینگونه تعریف کرده است: وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. به این شکل که عنوان شد با خارج کردن مال مورد نظر از مالکیت و اختصاص […]

مشاوره حقوقی الزام به تعمیرات اموال مشاع

مشاوره حقوقی  الزام به تعمیرات اموال مشاع: در خصوص مشاوره حقوقی الزام به تعمیر اموال مشاع در ابتدا لازم است به معرفی برخی تعاریف آن بپردازیم: اشاعه و مال مشاع چیست؟ مالکیت هر جز مال بین چند شخص مشترک را اشاعه و مالکیت در اشاعه گویند و مال مورد نظر را مال مشاع می گویند. در […]