مطالب توسط گروه وکلای عدل جویان

وکیل امور حسبی , بهترین وکیل امور حسبی در تهران

وکیل امور حسبی , بهترین وکیل متخصص امور حسبی در تهران : در حیطه شغل وکالت، شاخه ای تحت عنوان وکیل امور حسبی وجود دارد که به دعاوی مربوط به امور حسبی رسیدگی می کند. حال سوال اینجاست که دعاوی مربوط به امور حسبی و احوال شخصیه چیست؟ دعاوی مربوط به امور حسبی در چه […]

وکیل متخصص وصول مطالبات

وکیل متخصص وصول مطالبات یکی از موضوعاتی که امروزه معضل جامعه ایرانی شده است بحث مطالبات معوقه و وصول مطالبات می باشد. اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی علی الاصول مکلفند یا خود نظم خواهی کنند و یا این مهم را با مراجعه به وکیل متخصص وصول مطالبات، به انجام رسانند.

وکیل متخصص تقسیم ترکه

وکیل متخصص تقسیم ترکه ترکه متوفی عبارت است از اموال و حقوق مالی شخص که حین فوت دارا بوده و همچنین تعهداتی که به نفع او در زمان حیاتش شده است. مقصود از تحریر ترکه عبارت است از تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی. دادگاه رفتن همیشه آخرین راه حل است و اما بهترین گزینه […]

وکیل متخصص الزام به انجام تعهدات

وکیل متخصص الزام به انجام تعهدات تعهد رابطه ی حقوقی است که بین دو شخص به وجود می آید و به موجب آن شخص عهده دار انجام کاری میشود که در این رابطه التزام متعهد “دین” نامیده میشود و مدیون بنا به اراده خود انجام یا خودداری از کاری را عهده دار میگردد و دیونی […]

وکیل متخصص مطالبه ثمن معامله

وکیل متخصص مطالبه ثمن معامله وقتی بیعی صورت می گیرد، شرایط اساسی صحت یک معامله طبق ماده 190 قانون مدنی در نظر گرفته می شود. اگر در نحوه مطالبه ثمن معامله دچار مشکل شده اید در جهت اعلام مراتب فسخ که یا به صورت یک طرفه یا از طریق خیارات قانونی انجام می گیرد، وکیل […]

وکیل متخصص سرقت

وکیل متخصص سرقت سرقت برحسب نوع و میزان کیفر به سرقت های مستوجب حد و تعزیرات قابل تقسیم است که مستلزم احراز شرایطی در شخص (سارق) و خصوصیاتی در ما ل مسروقه و کیفیت سرقت می باشد مواد 267 و651 الی 667 و 662 و 267 قانون مجازات اسلامی ازجمله مواد قانونی جهت اطلاع از […]

وکیل متخصص قتل

وکیل متخصص قتل به طور قطع مهمترین جرائمی که باعث صدمات جسمانی می شود، صدماتی است که منتهی به مرگ می گردد. قتل حسب اینکه عمدی یا شبه عمدی یا خطاء محض یا در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی، غیرعمدی نامیده می شود، مجازات آن متفاوت می باشد از نمونه مواد قانونی بسیاری که ماهیتا […]

موسسه حقوقی

موسسه حقوقی : افزایش تعاملات انسان ها در عرصه های مختلف تجاری و غیر تجاری و همچنین ورود مسائل حقوقی و قضایی به عرصه های نوین صنعت و تکنولوژی، عامه جوامع را نیازمند کسب اطاعات حقوقی و یا استمداد از صاحب نظران عرصه حقوق در جوانب مختلف مالی، غیر مالی، حقوقی و کیفری نمود. در […]

وکیل متخصص بیمه

وکیل متخصص بیمه ماده ی 1 قانون بیمه، عقد بيمه را اين چنين تعريف مي‌كند: « بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي‌كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي، از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده و يا وجه معينی بپردازد. متعهد […]

وکیل متخصص حکم حجر

وکیل متخصص حکم حجر حجر به دو دسته تقسیم میشود حجر عام – حجر خاص حجرعام اگر ممنوعیت محجور ناظر به عموم اموال محجور باشد، حجر عام نامیده می شود. یعنی شخص محجور هم در امور مالی و هم در امور غیر مالی ممنوع از هر دخل و تصرف می باشد. حجر خاص ناظر به […]

وکیل متخصص ثبت شرکت

وکیل متخصص ثبت شرکت شرکت مجموعه ای متشکل از افراد (بیش از 2 نفر) است به صورت سهام دار، شریک یا موسس به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده خویش، که غالبا دارای منفعت مالی هم می باشند. هدف از ثبت شرکت اعتبار بخشیدن به شرکت و ایجاد تمایل در سایرین برای قرارداد بستن با […]

وجه التزام در قولنامه و قرارداد اجاره

وجه التزام در قولنامه و قرارداد اجاره : یک قراردادی بین طرفین زمانی مستحکم می باشد که ضمانت اجرایی مناسبی داشته باشد که یکی از ضمانت اجراها جهت عدم ایفای تعهدات تعیین وجه التزام یا خسارت قراردادی می باشد که در اکثر قراردادهای اجاره یا حتی مبایعه نامه هانیز وجود دارد به این صورت که […]