مشاوره حقوقی رابطه نامشروع غیر از زنا

/
مشاوره حقوقی رابطه نامشروع غیر از زنا: آنچه در باره جرم رابطه…

سقط جنین و مجازات آن

/
سقط جنین و مجازات آن جنین را نطفه موجود دررحم گویند. سقط جن…

جرایم ضدعفت و اخلاق عمومی

/
جرایم ضدعفت واخلاق عمومی اعمالی که با عنوان جرایم ضد عفت و…

زنا

/
زنا زنا عبارت است از رابطه ی جنسی مهبلی و مقعدی (جلو و پشت …