تنفیذ وصیت نامه

تنفیذ وصیت نامه : همه افراد که دارای مال و اموالی می‌باشند، می‌توانند همه گونه تصرف مشروع را به طور آزادانه دراموال خود داشته باشند، بنابراین افراد می‌توانند اموال خود را به هر شخصی که می خواهند انتقال دهند در ادامه با توضیحات وکیل تقسیم ترکه عدل جویان همراه باشید.

از راه های انتقال مال می‌توان به انتقال مال خود از طریق وصیت اشاره کرد. دراین حالت فرد می‌تواند قسمتی از اموال خود را طی وصیت نامه به دیگری انتقال دهد تا فردی که به نفع او وصیت شده که دراصطلاح به او موصی له گفته می شود. البته باید بیان داشت که وصیت کردن اموال خود به دیگری دارای محدودیت و سقف می‌باشد و شارع و قانونگذار محدودیتی برای انتقال مال از طریق وصیت به دیگری قائل شده است و مقدار معینی را برای انتقال به غیر به واسطه وصیت معین کرده که آن ثلث اموال متوفی می باشد. بنابراین شخص متوفی می تواند تنها ثلث اموال خود را به واسطه وصیت نامه به دیگری انتقال دهد.

تنفیذ وصیت نامه

علت محدودیت در وصیت نامه در انتقال به غیر

به دلیل آن که بعد از مرگ موصی ، وراث، مالک اموال موصی خواهند شد. بنابراین شخص موصی نباید تصرفی در مال خود کند که به ضرر وراث منجر شود. بنابراین به سبب اینکه انتقال بیش از ثلث ترکه به دیگری باعث ورود ضرر و زیان و خلل در حقوق وراث می‌شود. قانونگذار انتقال بیش از ثلث بدون رضایت وراث را غیرقابل امکان بیان داشته و موصی له نمی تواند مالک بیش از ثلث اموال موصی شود.

تنفیذ وصیت نامه

چنانچه شخص متوفی پیش از مرگ بیش از اخراج ثلث ترکه خودش را به واسطه وصیت نامه به دیگری انتقال دهد، قانون اجازه انتقال بیش از ثلث ترکه را به موصی له نمی‌دهد. مگر آنکه وراث نسبت به انتقال بیش از ثلث اموال متوفی به موصی له رضایت دهند.

تنفیذ وصیت نامه

چنانچه وراث اذن درانتقال بیش از ثلث وصیت نامه به موصی له را ندهند، عدم نفوذ وصیت نامه تحقق خواهد یافت و به عبارتی باعث ابطال وصیت نامه خواهد شد. ولی چنانچه موصی بیش از ثلث اموال خود را به وسیله وصیت نامه به دیگری انتقال دهد و وراث نسبت انتقال این مال که بیش از ثلث ترکه می باشد، رضایت دهند. تمام آنچه که وصیت شده به موصی له انتقال خواهد یافت چنین عملی را تنفیذ وصیت نامه گویند.

روند رسیدگی

بعد از فوت موصی تحریر ترکه به درخواست وصی یا ورثه و نماینده قانونی آنها انجام می‌شود. تحریر ترکه به معنای معین کردن همه اموال و دارای های شخص متوفی و همچنین دیون و مطالبات متوفی می باشد. بعد از تشکیل دادگاه و تحریر ترکه، دادگاه شخصی را برای تسویه ترکه چنانچه وراث ترکه را رد کنند و قبول نکنند، انتخاب و منصوب می کند.

چنانچه وصیت نامه متوفی شامل انتقال مال بیش از ثلث ترکه باشد دادگاه اذن و یا تنفیذ یا عدم تنفیذ وراث نسبت به انتقال مازاد بر ثلث ترکه به واسطه وصیت نامه متوفی را خواستارخواهد شد. چنانچه وراث انتقال بیش از ثلث ترکه را قبول و رضایت دهند، عنوان تنفیذ وصیت نامه تحقق می‌یابد و چنانچه وراث به انتقال بیش از ثلث ترکه از طریق وصیت نامه به موصی له رضایت ندهند. عنوان رد و عدم نفوذ وصیت نامه تحقق خواهد یافت.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *