اخراج ثلت ترکه

اخراج ثلت ترکه : افراد ممکن است پیش از مرگ وصیتی کنند و قسمتی از اموال و دارایی خود را به اشخاص و افراد دیگری وصیت کنند. اما باید توجه داشت که از وصیتی که افراد انجام می دهند. تنها ثلث اموال آنها را در بر می گیرد و به موصی له یا کسی که به نفع او وصیت شده اختصاص پیدا می‌کند.

نظر به اینکه انسان پس از مرگ دیگر مالکیتی نسبت به اموال خود ندارد و اهلیت وی برای مالکیت اموال زایل می شود. طبق قوانین اموال متوفی به وراث او می رسد و مالکیت این اموال بین وراث تقسیم می شود. در این میان افراد حق دارند تا قبل از مرگ قسمتی از اموال خود را به غیر از وراث هم منتقل نماید. چنان چه شخص متوفی در زمان حیات خودش وصیتی برای فردی کرده باشد، وصیت تا ثلث اموالش را در بر می گیرد و شخص موصی له می تواند به واسطه وصیت نامه فقط تا ثلث اموال متوفی را مالک شود.

تعیین اموال متوفی

قبل از آن که اموال متوفی به وراث وی منتقل شود شارع و قانونگذار انجام یک سری اقدامات را لازم می داند. از جمله این اقدامات لازم قبل از تقسیم ارث مهرو موم ترکه به درخواست وراث می باشد. این عمل جهت حفظ حقوق وراث و یا موصی له و سایر اشخاص ذینفع می باشد. تحریر ترکه نیز از دیگر اقدامات قبل از تقسیم ترکه می باشد که در تحریر ترکه مقدار و میزان اموال متوفی در زمان حیات متوفی معین و مشخص می‌شود. تمامی حساب های بانکی و اموال و دارایی وی را معین می‌کنند. البته در کنار تمام دارایی ها باید دیون و مطالبات مالی متوفی را معین کننند. مسئول انجام تحریر ترکه خود وراث می باشند.

  تغییر جنسیت و آثار حقوقی آن

مالکیت وراث و موصی له بر اموال متوفی

برای مالکیت وراث و موصی له نسبت به اموال متوفی ابتدا باید تمام اموال و دارایی های متوفی در زمان حیات وی مشخص کرد و در کنار آن حقوق و مطالبات سایر افراد که با شخص متوفی معاملات مالی و حقوقی انجام داده‌اند، نیز معین گردد.

این حقوق و مطالبات بستانکاران باید از ترکه پرداخت شود. همچنین ممکن است متوفی اموالی از خود را طی یک وصیت نامه به دیگری غیر از وراث یعنی شخص ثالث منتقل کرده باشد. بنابراین باید بعد از تعیین اموال و پرداخت دیون و مطالبات سایر افراد به وصیت متوفی نیز به میزان ثلث مقدار باقی مانده از ترکه انجام شود. سپس نوبت به وراث می رسد که آنچه از ترکه باقیمانده فی مابین بین وراث تقسیم می‌شود.

اخراج ثلت ترکه

بعد از تعیین و تکلیف اموال و دارایی‌های متوفی که در اصطلاح حقوقی به آن تحریر ترکه گفته می شود. اگر شخص متوفی مالی را برای شخصی که در اصطلاح موصی له خوانده می شود ، وصیت کند بعد از تحریر ترکه ثلث اموال متوفی از ترکه متوفی خارج می شود تا به وصیت متوفی اعم از نقل و انتقال مال یا سپردن امور به شخص دیگری عمل شود و مابقی اموال متوفی در اختیار وراث قرار می گیرد.

اخراج ثلت ترکه

زمانی ثلت ترکه متوفی به وراث تعلق می گیرد که متوفی به صورت کتبی وصیت نامه ای برانتقال ثلث اموال به دیگری کرده باشد. لازم به ذکر است که ابتدا باید ثلث ترکه از اموال متوفی خارج شود، سپس نوبت به وراث می رسد.

  گرفتن نصف اموال مرد

وصیت مازاد بر ثلث ترکه

بعد از مهروموم ترکه نکته قالب توجه در مطلب اخراج ثلث ترکه آن است که ممکن است که متوفی طی وصیت نامه ای که نوشته بیش از ثلث ترکه خود را برای موصی له وصیت کند. چنانچه میزان موصی به بیش از ثلث ترکه باشد خارج کردن بیش از ثلث ترکه و تنفیذ مازاد بر ثلث ترکه باید با اجازه و اذن وراث انجام گیرد.

اگر وراث رضایت دهند که بیش از ثلث ترکه به موصی له انتقال یابد، این انتقال بیش از ثلث ترکه انجام خواهد گرفت و چنانچه وراث متوفی به وصیت متوفی که انتقال بیش از اخراج ثلت ترکه می باشد، اعتراض کنند و بر انتقال بیش ثلث ترکه رضایت ندهند، تنها به اندازه ثلث ترکه به موصی له منتقل خواهد شد و از انتقال بیش از ثلث ترکه جلوگیری خواهد شد.

تعیین حق انتفاع برای موصی له

باید در مقاله اخراج ثلث ترکه بیان داشت که ممکن است موصی، به سبب وصیت نامه حق استفاده بردن و یا حق انتفاع از ملک خود را برای مدت طولانی و یا ممکن است به اندازه عمر موصی له بر وی انتقال دهد. در این حالت نیز ثلث اموال متوفی به موصی له تعلق می گیرد. به این صورت که بدوا عین ملک با منافع آن تقویم می شود. سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب المنفعه بودن در مدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از طرف حساب می شود، اگر موصی به منافع دائمی ملک بوده باشد و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد، قیمت ملک با ملاحظه منافع از ثلث محسوب می شود و به موصی له تعلق می گیرد.

  شرکت تضامنی

روند رسیدگی

روند رسیدگی و اقدام لازم برای چنین عملی را در ادامه مقاله  اخراج ثلث ترکه برای شما عزیزان بیان خواهیم نمود .

چنان چه موصی له خواهان مالکیت بر موصی به باشد، باید دادخواستی با عنوان تحریر ترکه تنظیم نماید، پس از تعیین تاریخ تحریر ترکه دادگاه از همه وراث و بستانکاران و وصی دعوت به عمل می آورد تا در جلسه حضور پیدا کنند و پس از تحریر ترکه و تعیین تکلیف اموال و دارایی های متوفی و دیون و مطالباتی که سایر اشخاص نسبت به متوفی دارند. باید در ابتدا دیون و واجبات مالی متوفی پرداخت شود. سپس نوبت به وصیت متوفی می رسد وصیت متوفی تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه به موصی له منتقل می شود. چنانچه مال وصیت شده و یا موصی به بیش از ثلث اموال و ترکه متوفی باشد، در صورت اجازه وراث به موصی تقدیم خواهد شد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *