مطالب توسط مهرداد عبداللهی

هزینه حضانت از فرزند با چه کسی است؟

هزینه حضانت و نگهداری از فرزند با چه کسی است؟  قوانین مربوط به حضانت فرزند مشترک پس از متارکه و یا طلاق، از مهمترین مباحثی است که مورد توجه ویژه قانونگذار واقع شده است و در سالیان اخیر نیز به صورت بسیار جدی تر و با روندی روبه افزایش، مبتلابه جامعه ما بوده است. در […]

جعل و شکایت کیفری

جعل و شکایت کیفری : یکی از جرائمی که بشر از ابتدای اختراع خط تا کنون با آن مواجه بوده است، جرم جعل می باشد. مشکلات و مسائل حقوقی که در پی فعل جعل ایجاد می شد، قانون گذاران را به اهمیت جرم انگاری آن واقف نمود. در این مقاله سعی شده است تا علاوه […]

تهمت زدن به دیگران چه مجازاتی دارد؟

تهمت زدن به دیگران چه مجازاتی دارد؟ یکی از جرائمی که در قانون مجازات اسلامی مورد اشاره واقع شده است، جرم تهمت زدن به دیگران است که در کتب حقوقی بیشتر با عنوان افترا شناخته می شود. این جرم دارای انواع مختلفی است و مجازات های مختلف حدی و تعزیری را نیز شامل می شود. […]

مزاحمت برای بانوان و تبعات کیفری آن

مزاحمت برای بانوان و تبعات کیفری آن : یک جامعه امن و سالم برای اعتلای فرهنگ اجتماعی خود باید سعی داشته باشد تا درجات بالایی از امنیت فیزیکی و روانی را برای شهروندان خود فراهم نماید. عدم توجه به این امر می تواند تبعات بسیار ناخوشایندی را در طول زمان باعث گردد. مزاحمت یکی از […]

مشاوره حقوقی مطالبه اجاره بها

مشاوره حقوقی مطالبه اجاره بها : موارد بسیاری وجود دارد که مستاجر اجاره بها را پرداخت نکرده و مسائل عدیده ای برای موجر به وجود می آورد. در این خصوص می توان به وکیل دادگستری مراجعه کرده . وکلای دل سوز عدل جویان در پی کاستن از هزینه های پیگیری پرونده حقوقی هزینه و قیمت […]

مشاوره حقوقی کمیسیون ماده 100 شهرداری

مشاوره حقوقی کمیسیون ماده 100 شهرداری : شاید برای بسیاری از افراد این عنوان جدید و نو باشد ، یکی از دعاوی مطرح شده در دادگاه ها، دعاوی مربوط به ماده 100 قانون شهرداری می باشد. این دعاوی، شامل چه مسائل حقوقی بوده در این مقاله سعی در بررسی این ماده از قوانین مربوط به […]

مشاوره حقوقی تعدیل و افزایش اجاره بها

مشاوره حقوقی تعدیل و افزایش اجاره بها : در زندگی مدرن امروزی و افزایش اجاره نشینی در عرصه های مسکونی و تجاری، قوانین مربوط به قرادادهای اجاره، موجر و مستاجر و مواردی از این قبیل نیز در حال گسترش بوده و همچنان مراحل پیشرفت خود را سپری می نمایند. یکی از مسائل مطرح شده در […]

مشاوره حقوقی دستور تخلیه

مشاوره حقوقی دستور تخلیه : به دنبال عدم تخلیه ملک مسکونی و تجاری توسط مستاجر موجر می تواند برای الزام کردن مستاجر به خروج از ملک می تواند با مراجعه به وکیل دادگستری از اطلاعات مفید حقوقی دستور تخلیه بهره مند شود.در سالیان گذشته و با افزایش رشد شهر نشینی، آمار قراردادهای مربوط به اجاره […]

مشاوره حقوقی رفع مزاحمت و ممانعت از حق

مشاوره حقوقی رفع مزاحمت و ممانعت از حق : یک از عوامل بسیار مهمی که آرامش و حق مالکیت فردی را بر مال خود و یا مال تحت استیفای خود، خدشه دار می کند ایجاد مزاحمت از جانب اشخاص ثالث و یا ایجاد ممانعت از حق بوده و در قوانین کشورهای مختلف نیز مورد بررسی […]

مشاوره حقوقی دستور فروش ملک مشاع

مشاوره حقوقی دستور فروش ملک مشاع : ارتباط انسان ها با اموال و املاک خود، همواره یک رابطه مفروز نیست و در برخی موارد و به ویژه در جریان تقسیم ترکه، مالکیت مشاعی رخ می دهد. مالکیت مشاع در جریانات روزمره و حقوقی، محدودیت های بسیاری برای مالکان مال مورد نظر ایجاد نموده و همین […]

مشاوره حقوقی الزام به اخذ پایان کار

مشاوره حقوقی الزام به اخذ پایان کار : یکی از ضروریات پایان ساخت و ساز و دریافت یا انتقال سند رسمی ساختمان های مربوطه، اخذ پایان کار ساختمان است که دارای تشریفات خاصی بوده و روند دریافت آن مستلزم رعایت نکات فنی و قانونی خاصی است که در این مقاله مشاوره حقوقی الزام به اخذ […]

مشاوره حقوقی مطالبه اجرت المثل ملک

مشاوره حقوقی مطالبه اجرت المثل ملک : اجرت المثل یکی از اصطلاحات حقوقی بسیار رایج در متون قانونی و همچنین کتب فقهی می باشد که در انواع مختلفی از حقوق مدنی مطرح و مورد بحث واقع می گردد. برخی از این مباحث در خصوص اموال غیرمنقول و به زبان عامیانه تر در خصوص املاک مطرح […]

مشاوره حقوقی سرقفلی

مشاوره حقوقی سرقفلی : در عرصه تجارت و درآمد زایی، مفاهیم و اصطلاحات حقوقی خاصی وجود دارند که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و دعاوی بسیاری در خصوص آن ها و در مراجع مختلف حقوقی و حتی قضایی و کیفری به جریان می افتد. یکی از مباحث بسیار پرکاربرد در عرصه های مالی و […]

مشاوره حقوقی اعتراض به دستور تخلیه

مشاوره حقوقی اعتراض به دستور تخلیه : رسیدگی به پرونده های مطرح شده در مراجع حقوقی اعم از شوراهای حل اختلاف و یا دادگاه های عمومی، منتج به نتایج مختلفی از جمله حکم، دستور و یا قرار می گردد. دستور تخلیه، قابلیت اجرای فوری داشته و مستأجر ظرف سه روز موظف به اجرای دستور است. […]

مشاوره حقوقی خلع ید

مشاوره حقوقی خلع ید: خلع ید یکی از اصطلاحات حقوقی، در حوزه قوانین مربوط به املاک است. منظور از ملک، یک مال غیر منقول می باشد و دعوی خلع ید به معنای خاص، هیچ گاه بر اموال منقول صدق نمی کند. بسیاری از دعاوی مطرح شده در مراکز مربوط به شورای حل اختلاف، در خصوص […]

مشاوره حقوقی اقساط حکم اعسار

مشاوره حقوقی اقساط حکم اعسار : در پی عدم کفایت اموال یک فرد که در یک دعوی مالی، مدیون شناخته شده و محکوم به پرداخت دین به دائن شده است، ممکن است دادخواست اعسار از نوع تقسیط دین ( تقسیط محکوم به ) مطرح و منجر به حکم تقسیط دین گردد که یکی از صور […]

مشاوره حقوقی اعسار از هزینه دادرسی

مشاوره حقوقی اعسار از هزینه دادرسی : طرح دعوی در دادگستری ها بدون هزینه نبوده و فرد باید هزینه هایی را تحت عنوان هزینه های دادرسی بپردازد. منظور از هزینه های دادرسی، مواردی همچون هزینه تمبر، دستمزد کارشناس، هزینه اجرای قرار معاینه و تحقیقات محلی و اجرای حکم است. در برخی از دعاوی مطرح شده، […]

مشاوره حقوقی توهین

مشاوره حقوقی توهین : توهین از دیرباز یکی از اعمال نابهنجار اجتماعی بوده است که برخی انسان ها با استفاده از آن سعی در کاهش شئونات اجتماعی یک فرد دیگر داشته و از این طریق او را به کینه های انتقام جویانه فرا خوانده اند. اما قانونگذاران با بنیان مبانی حقوقی آن و جرم انگاری […]

مشاوره حقوقی خیانت در امانت

مشاوره حقوقی خیانت در امانت : یکی از مهمترین جرائم کیفری مطرح شده در دادسراها و دادگاههای ایران، جرم خیانت در امانت است که در برخی موارد تبعات بسیار سنگینی را برای متهم به دنبال دارد. این جرم از سابقه تاریخی بسیار زیادی برخوردار بوده و در تمامی جوامع بشری و در طی قرون مختلف […]

مشاوره حقوقی جعل رایانه ای

 مشاوره حقوقی جعل رایانه ای : پیشرفت تکنولوژی در عصر جدید، سبب گسترش عرصه جرائم به دنیای مجازی گردید. یکی از جرائم نوظهور در این زمینه، جرم جعل رایانه ای است که به ویژه در سالیان اخیر مورد توجه واقع شده است و در کنار جعل سنتی، مورد توجه قانونگذار واقع شده است. مراحعه به […]