مطالب توسط مهرداد عبداللهی

مشاوره حقوقی روابط موجر و مستاجر

مشاوره حقوقی روابط موجر و مستاجر : اجاره یکی از رایج ترین قرارداد هایی است که در کشور منعقد می شود و عدم آگاهی با برخی از قوانین تنظیم قرارداد اجاره را با مشکل مواجه می کند لذا رعایت چند نکته ساده می تواند از دردسرهای بزرگ بعدی جلوگیری کند. عقد اجاره، درواقع نوعی قرارداد […]

مشاوره حقوقی تعین مهرالمثل

مشاوره حقوقی تعین مهرالمثل : یکی از حقوقی که زوجه به واسطه نکاح مالک آن می شود مهریه می باشد، در ضمن یکی از وظایف مرد که در مشاوره حقوقی اثبات زوجیت بیان داشتیم همین پرداخت مهریه می باشد که امروزه می توان گفت به معزل و دردسر بزرگی برای آقایان و یک وسله ای […]

مشاوره حقوقی ارزان

مشاوره حقوقی ارزان :یکی از راه های حل مشکلات و پرونده های حقوقی مراجعه به وکلای دادگستری واستفاده از مشاوره حقوقی آنها می باشد،؛مشاوره حقوقی تاثیر زیادی در روند رسیدگی پرونده ها و درنهایت پیروزی در پرونده ها و احقاق حق دارد،اطلاعاتی که شما در مشاوره حقوقی کسب می نماید،شما را در مقابل مسائل و […]

مشاوره حقوقی استرداد جهیزیه

مشاوره حقوقی استرداد جهیزیه : خانواده های ایرانی به هنگام ازدواج و نکاح دختر خود، ابزارآلات و وسایلی را در اختیار دختر خود قرار می دهند که به عنوان هدیه ای از طرف پدر و مادر دختر به دختر باشد به منظور انگیزه دادن و شروع زندگی و کمی آسان تر کردن خیال فرزند خود […]