مطالبه مهریه

مطالبه مهریه: مهریه به مالی گفته می‌شود که در زمان عقد، سند ازدواج به همسر خود اعطا می کند.

مهریه ممکن است وجه نقد و سکه و یا ملک و یا حتی انجام عملی باشد در زمان های قدیم آموزش خواندن و نوشتن و یا حرفه ای خاص می توانست به عنوان مهریه تعیین شود.

ولی اصولا در حال حاضر مهریه می بایست مالیت داشته باشد و لحاظ عقلایی تعیین آن مورد پذیرش قرار گیرد قابلیت نقل و انتقال نیز داشته باشد.

مشاوره حقوقی مطالبه مهریه

مطالبه مهریه امکان پذیر است آن که زن می تواند با مراجعه به دوایر اجرای ثبت مهریه خود را مطالبه نموده و اموال و دارایی های زوج را معرفی و توقیف نماید.

در این صورت صرفاً اموالی که دارای سند رسمی هستند قابلیت توقیف داشته و می توان آن را به نفع زوجه در جهت پرداخت مهریه توقیف کرد.

راهکار دیگری که زوجه در خصوص مطالبه مهریه خود در دوایراجرای ثبت دارد ممنوع الخروج نمودن مرد است. زوج نمی‌تواند کشور را ترک کنند. مگر آنکه مبلغ مورد درخواست زوجه را به حساب دادگستری واریز نماید.

طریقه دوم جهت مطالبه مهریه بدین شرح می باشد که زوجه برابر تمامی دعاوی حقوقی و خانوادگی دیگر ضمن ثبت دادخواست توسط وکیل خانوداه مهریه خود را از مرد مطالبه می نماید.

بدیهی است ثبت دادخواست حقوقی برای زوجه هزینه بردار بوده و معادل نیم درصد از مبلغ خواسته را می بایست به عنوان هزینه دادرسی پرداخت نماید.

با توجه به الکترونیکی شدن زوجه می بایست ابتدا در سیستم سامانه ابلاغ الکترونیک ثبت نام نموده و سپس از طریق دفاتر خدمات قضایی نسبت به ارسال دادخواست اقدام کند.

مشاوره حقوقی مطالبه مهریه

دفاع از مطالبه مهریه

با توجه به این امر که مهریه سند رسمی بوده و امکان دفاع صرفاً در صورت پرداخت دین ممکن بوده و اصولاً دفاعی در دعوی مربوط به مهریه متصور نیست.

حق حبس نیز از دیگر حقوق زوجه می باشد که می تواند از ابتدای وقوع عقد نکاح از آن استفاده نماید. حق حبس به این معنا می باشد زن تا زمانی که مهریه خود را اخذ نکرده است می تواند از تمکین عام و خاص خودداری و امتناع کرده و مرد نیز نمی تواند با استناد آن زن را از نفقه محروم کند یا علیه وی دعوی مطرح کند. بنابراین تازمانی که زن مهریه خود را مطالبه کند و مرد مهریه را پرداخت نکند زن می تواند از رابطه جنسی و تمکین عام و خاص امتناع ورزد.

اقدامات در جهت دفاع از مهریه

همانطورکه بیان گردید مهریه موضوع بدهی مرد به زن است که از همان لحظه جاری شدن صیغه عقد نکاح برعهده مرد قرار می گیرد و تقریباً هیچ یک از مسائل و مشکلات خانوادگی ارتباطی با مطالبه مهریه نداشته و ندارد.

اولین اقدام در این خصوص دعوت طرفین به برقراری صلح و سازش است.

چرا که مطابق قانون و شرع وکلای دادگستری در ابتدا طرفین را به برقراری صلح و سازش دعوت می نماید که در صورت عدم تمایل طرفین و یا به بن بست رسیدن مذاکرات موضوع در طریق دادگستری پیگیری خواهد شد.

در دومین اقدام باید توجه داشت مرد در صورت عدم پرداخت مهریه بصورت اموال و یا نقدی و یا طی رسید عادی نمی تواند دفاعی نسبت به مطالبه مهریه داشته باشد. فلذا در صورت عدم توانایی مالی در پرداخت کل مهریه می تواند به گروه وکلای عدلجویان مراجعه نماید و نسبت به اعطای وکالت جهت ثبت دادخواست اعسار اقدام نماید و یا با اخذ مشاوره حقوقی مناسب و اطلاع دقیق از نحوه و چگونگی ثبت دادخواست اعسار و تقسیط ، نسبت به ثبت دادخواست اقدام نماید.

اعسار از پرداخت مهریه

زوج می تواند از ابتدای صدور حکم مهریه دادخواست اعسار و تقسیط ثبت نماید و بدین ترتیب ضمن ارائه لیست اموال و دارایی خود استشهادیه تنظیم نماید که حداقل دو شاهد ذیل آن را امضا و تایید نمایند که مرد توانایی مالی پرداخت دفعتاً واحد کل مهریه را نداشته است.

مطابق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی زوج می تواند بدین ترتیب با تقسیط بدهی ، مهریه همسر خود به صورت اقساط پرداخت نماید.

مراحل اقدام در مطالبه مهریه

برای این امر نخست به گروه وکلای عدل جویان مراجعه نموده و از مشاوره حقوقی حضوری بهره مند می گردید و در ادامه در صورت امکان برقراری صلح و سازش پیشنهاد ها و در صورت تمایل میانجیگری در این خصوص صورت می گیرد.

مطالبه مهریه توسط وکیل خانواده از دو طریق امکان پذیر است : 1- با مراجعه به محاکم دادگستری و ارائه دادخواست مطالبه مهریه 2- رجوع به دایره اجرای ثبت .

هر کدام از طرق بالا مزیت هایی نسبت به دیگری دارد من جمله مزیت های مطالبه مهریه از طریق محاکم دادگستری آن است که در صورت عدم پرداخت مهریه توسط مرد ، زوجه می تواند نظر به ماده 2  قانون محکومیت مالی مرد را زندانی کند اما در مطالبه مهریه از طریق ادراه اجرای ثبت امکان زندانی کردن مرد اصلا  وجود ندارد.

از مزیت های اخذ مهریه از طریق ادراه اجرای ثبت تسریع در رسیدگی به پرونده و در نتیجه زودتر به نتیجه رسیدن می باشد همچنین هزینه اخذ مهریه از طریق اداره اجرای ثبت بسیار کمتر از پیگیری اخذ مهریه از طریق محاکم دادگستری است.

در پیگیری مهریه از طریق اجرای ثبت سریع تر می توان مرد را ممنوع الخروج کرد در حالی که در روش رجوع به دادگاه باید منتظر صادر شدن حکم قطعی باشد.

درخواست میانجیگری

سپس هزینه دادرسی محاسبه و اعلام می گردد در صورت عدم توانایی پرداخت ، دادخواست مطالبه مهریه همراه با اعسار از هزینه دادرسی مطرح می گردد که دادگاه خانواده درابتدا به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می نماید و سپس در خصوص ماهیت موضوع مطالبه مهریه تصمیم گیری خواهد نمود.

شایان ذکر است که در صورت عدم توانایی مالی در اخذ وکیل و بهره مندی از حضور وکلا در احقاق حق ، عدل جویان می تواند تا آخرین روز در کنار شما به عنوان مشاور حقوقی و راهنما حضور داشته و با اخذ راهنمایی های مربوطه خود شخصاً موضوع را تا رسیدن به خواسته مطلوب پیگیری نمایید.

در صورت اعطای وکالت به عدل جویان موضوع از طریق وکلای مختصص مجموعه پیگیری شده و در ابتدا برابر قانون تامین خواسته و توقیف اموال مد نظر بوده که در اینصورت به سرعت اقدام مربوط به آن صورت می پذیرد و بدیهی است بعد از اخذ حکم مطلوب اجرای رای با توجه به تامین خواسته و توقیف اموال و دارایی ها بسیار سهل تر خواهد بود .

بخشش مهریه:

در سالهای اخیر در پی به وجود آمدن مشکلات خانوادگی و عدم امکان ادامه زندگی مشترک فی مابین زوجین  مرد به زن پیشنهاد می دهد تا مهریه خود را ببخش تا تو را طلاق دهم حال ممکن است زوجه با این در خواست مرد موافقت کند اما پس از مدتی ممکن است زوجه از این اقدام خود و بخشش خود پشیمان شود سوال مهم در اینجا آن است که امکان رجوع از هبه یا بخشش مهریه وجود دارد یا نه؟ مطابق قانون مدنی و قانون حمایت خانواده در صورتی که زوجه مهریه خود را به هر دلیلی هبه کرده باشد با بخشیده باشد می تواند از این هبه یا بخشش خود رجوع کند حتی اگر زن مهریه خود را رسمی بخشیده باشد امکان رجوع از مهریه وجود دارد.

مراحل اقدام در دفاع از پرداخت مهریه

توجه داشته باشید بسیاری از دعاوی خانوادگی طی مشاوره حقوقی و یا میانجیگری فی مابین مرتفع می گردد.

فلذا قبل از هراقدام بهتر است عدل جویان را به عنوان داور و یا میانجیگر در برقراری صلح و سازش انتخاب نمایید.

درخواست میانجیگری

در ابتدا توصیه می شود طی تماس تلفنی با عدل جویان فوریت اقدام را طی مشاوره تلفنی بررسی نمایید در ادامه ضمن اعطای وکالت به عدل جویان ادامه روند رسیدگی خود را به وکلای پایه یک دادگستری واگذارنمایید.

البته ممکن است حکم محکومیت در پرداخت مهریه بر علیه مرد قطعی شده باشد.

در این صورت طی اخذ مشاوره حقوقی حضوری می توانید خود شخصاً نسبت به ثبت دادخواست اعسار و در نهایت تقسیط بدهی مهریه خود اقدام نمایید.

بدیهی است که در صورت داشتن اموال و توقیف آن توسط زوجه ، عدم معرفی آن و یا معامله به قصد فرار از دین به هیچ عنوان مورد توصیه نخواهد بود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *