پرسش و پاسخ حقوقی

سوالات حقوقی و کیفری خود را در بین سوالات زیر جستجو کنید ، و یا از طریق صفحه پرسش سوالات سوال خود را بپرسید . مشاورین و وکلای ما در عدل جویان بهترین پاسخ ها را برایتان ارسال خواهند کرد.

فیلتر:همه سوالات بی پاسخ حل شده بسته شده پاسخ داده نشده
ترک انفاق
پاسخ داده شدهمهرداد عبداللهی پاسخ 10 ساعت قبل  • 
3 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
سفته
پاسخ داده شدهمهرداد عبداللهی پاسخ 4 روز قبل  • 
6 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
ملکی
پاسخ داده شدهمهرداد عبداللهی پاسخ 1 هفته قبل  • 
13 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
سند زدن
پاسخ داده شدهمهرداد عبداللهی پاسخ 1 هفته قبل  • 
13 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
تعویض سند
پاسخ داده شدهمهرداد عبداللهی پاسخ 1 هفته قبل  • 
14 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
کلاهبرداری عتیقه
پاسخ داده شدهمهرداد عبداللهی پاسخ 2 هفته قبل  • 
16 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
خرید و فروش مال مسروقه بدون آگاهی
پاسخ داده شدهمهرداد عبداللهی پاسخ 2 هفته قبل  • 
11 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
فروش اینترنتی
پاسخ داده شدهمهرداد عبداللهی پاسخ 2 هفته قبل  • 
13 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
سوپیشینه
پاسخ داده شدهمهرداد عبداللهی پاسخ 2 هفته قبل  • 
14 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
پرداخت شارژ ساختمان
پاسخ داده شدهمهرداد عبداللهی پاسخ 2 هفته قبل  • 
17 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
ارث و میراث
پاسخ داده شدهمهرداد عبداللهی پاسخ 2 هفته قبل  • 
20 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
الزام مستاجر به تنظیم قرارداد اجاره نامه عادی
پاسخ داده شدهمهرداد عبداللهی پاسخ 3 هفته قبل  • 
23 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
ملک ضامن به کلید چیست ؟
بی پاسخ مسعود آشنا پرسیده شد 2 ماه قبل  • 
12 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
ثبت ازدواج دوم
پاسخ داده شدهمهرداد عبداللهی پاسخ 2 ماه قبل  • 
54 نمایش1 پاسخ1 امتیاز
تنصیف
پاسخ داده شدهمهرداد عبداللهی پاسخ 2 ماه قبل  • 
52 نمایش1 پاسخ0 امتیاز