راه ها و روش های رفع مهروموم ترکه

راه ها و روش های رفع مهروموم ترکه : همانطور که در مقاله مهروموم ترکه بیان شد بطوری کلی و عامیانه مهر و موم ترکه یعنی قفل یا پلمپ کردن اموال متوفی می باشد تا هیچ یک از ورثه، ذیحقان، طلبکاران و… تا تعیین و تکلیف نشدن اموال متوفی نتوانند دخل و تصرفی در اموال و دارایی های متوفی بنمایند.

قانونگذار و شارع مقدس برای جلوگیری از تضییع حق سایر وراث و طلبکاران و برای جلوگیری از تلف شدن و نابود شدن اموال متوفی دستور به مهروموم ترکه و عدم تصرف هیچ یک از وراث و یا موصی له و یا طلبکاران تا زمان تعیین و تکلیف اموال متوفی را نمی‌دهد.

برداشت مهر و موم ترکه

همه افرادی که حق درخواست مهروموم ترکه را داشته اند می توانند درخواست رفع  را نیز داشته باشند. افرادی که حق درخواست رفع  را دارند عبارتند از:

  1. ورثه و یا نماینده قانونی آنها
  2. وصی
  3. طلبکارانی که درخواست مهروموم ترکه را داده اند، حق برداشتن و رفع مهروموم ترکه را دارند.

رفع مهروموم ترکه

برداشت مهروموم ترکه توسط شورای حل اختلاف و وکیل مهروموم ترکه انجام می شود. منظور شورای حل اختلاف حوزه ای است که برای رسیدگی به امور ترکه صالح می باشد، یعنی دادگاه بخش آخرین اقامتگاه شخص متوفی.
رفع مهروموم ترکه

چنانچه شورای حل اختلاف اقدام به برداشت مهرو موم ترکه کند، باید روز و ساعت برداشت مهر و موم ترکه را تعیین کند. همچنین باید به وراث و موصی له و اگر وصی وجود دارد به موصی نیز وقت رفع  را اعلام کند.

  استعفا کارگر

چنانچه برخی از وراث یا موصی له یا افراد ذینفع محل اقامتشان خارج از حوزه شورای حل اختلاف بخش باشد، اعلام وقت رفع ترکه توسط شورای حل اختلاف به این افراد لازم نیست ولی چنانچه زمان رفع  ترکه به افرادی که محل اقامتشان خارج از حوزه شورای حل اختلاف می باشد اعلام نشود، شورای حل اختلاف باید یک نفر را به عنوان جانشین آنها تعیین کند که این فرد می تواند یکی از افراد معتمد محل باشد.

شورای حل اختلاف وی را به عنوان نماینده اشخاص ذینفع غایب دعوت می‌کند تا در حضور این فرد رفع ترکه انجام شود. همان طور که بیان شد در صورتی که افراد ذینفع محل اقامتشان خارج از حوزه شورای حل اختلاف باشد، شورای حل اختلاف الزامی به اطلاع رسانی در مورد زمان برداشت مهروموم ترکه به این افراد ندارد.

چنانچه شورای حل اختلاف وقت رفع محدودیت های ترکه را به این افراد اطلاع ندهد، شورای حل اختلاف می‌تواند به جای آنها متصدی دفتررسمی را دعوت کند تا در حضور متصدی دفتر رسمی رفع  ترکه انجام شود. باید توجه داشت که چنانچه افراد و اشخاصی که وقت و زمان رفع محدودیت های ترکه به آنها اطلاع رسانی شده بود حضور نیافتند، عدم حضور این افراد مانع رفع محدودیت ترکه نخواهد شد.

غایب یا محجور بودن ورثه

چنانچه بین ورثه متوفی شخص محجور وجود داشته باشد و یا فی مابین وراث متوفی یکی از وراث غایب باشد، برداشت مهر و موم ترکه باید در حضورامین و یا قیم آن افراد انجام گیرد. چنانچه وراث که غایب یا محجور می‌باشند امین و یا قیم نداشته باشند، باید در ابتدا توسط شورای حل اختلاف ، امین برای شخص غایب و قیم برای شخص محجور تعیین و منصوب شود، بعد از تعیین امین و قیم حکم رفع مهروموم صادر خواهد شد .

  رفع سو اثر از چک های برگشتی

برداشت مهروموم ترکه به دستور شورای حل اختلاف و با کمک وکیل مهرموم ترکه انجام می‌شود اما مباشر و انجام دهنده آن شورای حل اختلاف می‌باشد و این اختیار را دارد که رفع مهروموم را به دادورز اجرای احکام منتقل نماید.چنانچه در بین ترکه اموال و یا نوشته ها و یا اشیای باشد که متعلق به غیر باشد باید به مالک آن بازگردانده شود و چنانچه مالک آن اشیاء حاضر نباشد آن اشیا و اموال متعلق به غیر نگهداری و حفظ می‌شود تا صاحبان اموال پیدا شود .

تنظیم صورت مجلس

درهنگام برداشت مهروموم ترکه توسط نماینده شورای حل اختلاف باید صورت مجلسی تنظیم شود که این صورت مجلس باید موارد زیررا دارا باشد:

  1. نام و مشخصات درخواست کننده ی رفع مهروموم ترکه
  2. نام و سمت شخصی که مهرو موم ترکه را انجام می دهد
  3. امضاء شخصی که مباشر رفع مهروموم ترکه می باشد و همچنین امضاء بقیه افراد اعم از موصی له و وراث و افراد ذینفع که درهنگام رفع مهروموم ترکه حضورداشتند
  4. تمام کسانی که درزمان رفع مهروموم ترکه حضور داشتند نام و مشخصات آنها باید ثبت شود درصورت مجلس باید تمام موارد مذکور رعایت شود و رفع مهروموم باید صحیح و کاملا بی عیب باشد .

رفع مهروموم ترکه بدون تنظیم صورت ریز ترکه

در برخی از مواقع برداشت مهرو موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه انجام می شود از جمله آن موارد زمانی است که مهر و موم به درخواست بستانکاران انجام شده باشد و ورثه متوفی تعهد نمایند که طلب متوفی را نسبت به بستانکاران پرداخت می‌کنند و یا اینکه خود بستانکار که درخواست مهروموم ترکه را کرده بود، خودش با رضایت خودش درخواست برداشت  مهروموم ترکه را نماید. چنانچه درخواست کننده مهر و موم ترکه درخواست رفع ترکه بدون تنظیم صورت ریز ترک نمایند، مهروموم ترکه بدون تنظیم صورت ریز ترکه انجام خواهد شد .

  استثناعات ممنوع الخروجی

مرجع صالح برای رسیدگی به رفع مهروموم

مرجع صالح برای رسیدگی به رفع مهروموم ترکه شورای حل اختلاف بخشی می باشد که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در آن حوزه بوده ولی چنانچه متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد، شورای حل اختلاف بخش آخرین محل سکونت متوفی شورای حل اختلاف صالح برای رسیدگی می باشد. چنانچه در ایران سکونت هم نداشته باشد، شورای حل اختلاف بخشی صالح به رسیدگی می باشد که اموال غیر منقول متوفی در آن وجود داشته باشد.

بهترین وکلا و مشاور در زمینه رفع مهر و موم ترکه :

چنانکه یکی از وراث یا موصی له یا وصی یا افراد ذینفع بخواهند اقدام به رفع ترکه کنند، باید درخواستی را به عنوان رفع مهروموم ترکه تنظیم نمایند و مدارک لازم از جمله گواهی انحصار وراثت و قرار مهر وموم ترکه را به شورای حل اختلاف تقدیم کنند.

شورای حل اختلاف پس از بررسی مدارک لازم حکم رفع محدودیت  ترکه را صادر می کند. بعد از صدور حکم شورای حل اختلاف ، نماینده شورای حل اختلاف مباشر و مسئول برداشت  مهروموم ترکه می باشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *