رفع مهروموم ترکه

رفع مهروموم ترکه: مهر و موم ترکه به معنای پلمپ کردن اموال متوفی می باشد که بعد از مرگ شخص متوفی هیچ‌کدام از ورثه و موصی له و سایر طلبکاران حق تصرف و فروش و… اموال متوفی تا زمان تعیین تکلیف نشدن آن اموال ندارند.

قانونگذار و شارع مقدس برای جلوگیری از تضییع حق سایر وراث و طلبکاران و برای جلوگیری از تلف شدن و نابود شدن اموال متوفی دستور به مهروموم ترکه و عدم تصرف هیچ یک از وراث و یا موصی له و یا طلبکاران تا زمان تعیین و تکلیف اموال متوفی را نمی‌دهد.

برداشت مهر و موم ترکه

همه افرادی که حق درخواست مهروموم ترکه را داشته اند می توانند درخواست رفع  را نیز داشته باشند. افرادی که حق درخواست رفع  را دارند عبارتند از:

  1. ورثه و یا نماینده قانونی آنها
  2. وصی
  3. طلبکارانی که درخواست مهروموم ترکه را داده اند، حق برداشتن و رفع مهروموم ترکه را دارند.

رفع مهروموم ترکه

برداشت مهروموم ترکه توسط دادگاه بخش و وکیل مهروموم ترکه انجام می شود. منظور دادگاه بخشی است که برای رسیدگی به امور ترکه صالح می باشد، یعنی دادگاه بخش آخرین اقامتگاه شخص متوفی.

چنانچه دادگاه بخش اقدام به برداشت مهرو موم ترکه کند، باید روز و ساعت برداشت مهر و موم ترکه را تعیین کند. همچنین باید به وراث و موصی له و اگر وصی وجود دارد به موصی نیز وقت رفع  را اعلام کند.

  عقد صلح و نکات حقوقی آن

چنانچه برخی از وراث یا موصی له یا افراد ذینفع محل اقامتشان خارج از حوزه دادگاه بخش باشد، اعلام وقت رفع رکه توسط دادگاه بخش به این افراد لازم نیست ولی چنانچه زمان رفع  ترکه به افرادی که محل اقامتشان خارج از حوزه دادگاه بخش می باشد اعلام نشود، دادگاه باید یک نفر را به عنوان جانشین آنها تعیین کند که این فرد می تواند یکی از افراد معتمد محل باشد.

رفع مهروموم ترکه

دادگاه وی را به عنوان نماینده اشخاص ذینفع غایب دعوت می‌کند تا در حضور این فرد رفع ترکه انجام شود. همان طور که بیان شد در صورتی که افراد ذینفع محل اقامتشان خارج از حوزه دادگاه بخش باشد، دادگاه الزامی به اطلاع رسانی در مورد زمان برداشت مهروموم ترکه به این افراد ندارد.

چنانچه دادگاه وقت رفع محدودیت های ترکه را به این افراد اطلاع ندهد، دادگاه بخش می‌تواند به جای آنها متصدی دفتررسمی را دعوت کند تا در حضور متصدی دفتر رسمی رفع  ترکه انجام شود. باید توجه داشت که چنانچه افراد و اشخاصی که وقت و زمان رفع محدودیت های ترکه به آنها اطلاع رسانی شده بود حضور نیافتند، عدم حضور این افراد مانع رفع محدودیت ترکه نخواهد شد.

غایب یا محجور بودن ورثه

چنانچه بین ورثه متوفی شخص محجور وجود داشته باشد و یا فی مابین وراث متوفی یکی از وراث غایب باشد، برداشت مهر و موم ترکه باید در حضورامین و یا قیم آن افراد انجام گیرد. چنانچه وراث که غایب یا محجور می‌باشند امین و یا قیم نداشته باشند، باید در ابتدا توسط دادگاه، امین برای شخص غایب و قیم برای شخص محجور تعیین و منصوب شود، بعد از تعیین امین و قیم حکم رفع مهروموم صادر خواهد شد .

  چگونه زندان را به جزای نقدی تبدیل کنیم؟

برداشت مهروموم ترکه به دستور دادگاه بخش و با کمک وکیل مهرموم ترکه انجام می‌شود اما مباشر و انجام دهنده آن دادرس دادگاه بخش می‌باشد و دادرس دادگاه بخش این اختیار را دارد که رفع مهروموم را به کارمند علی البدل منتقل نماید.چنانچه در بین ترکه اموال و یا نوشته ها و یا اشیای باشد که متعلق به غیر باشد باید به مالک آن بازگردانده شود و چنانچه مالک آن اشیاء حاضر نباشد آن اشیا و اموال متعلق به غیر نگهداری و حفظ می‌شود تا صاحبان اموال پیدا شود .

تنظیم صورت مجلس

درهنگام برداشت مهروموم ترکه توسط دادرس یا نماینده وی باید صورت مجلسی تنظیم شود که این صورت مجلس باید موارد زیررا دارا باشد:

  1. نام و مشخصات درخواست کننده ی رفع مهروموم ترکه
  2. نام و سمت شخصی که مهرو موم ترکه را انجام می دهد
  3. امضاء شخصی که مباشر رفع مهروموم ترکه می باشد و همچنین امضاء بقیه افراد اعم از موصی له و وراث و افراد ذینفع که درهنگام رفع مهروموم ترکه حضورداشتند
  4. تمام کسانی که درزمان رفع مهروموم ترکه حضور داشتند نام و مشخصات آنها باید ثبت شود درصورت مجلس باید تمام موارد مذکور رعایت شود و رفع مهروموم باید صحیح و کاملا بی عیب باشد .

رفع مهروموم ترکه بدون تنظیم صورت ریز ترکه

در برخی از مواقع برداشت مهرو موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه انجام می شود از جمله آن موارد زمانی است که مهر و موم به درخواست بستنکاران انجام شده باشد و ورثه متوفی تعهد نمایند که طلب متوفی را نسبت به بستانکاران پرداخت می‌کنند و یا اینکه خود بستنکار که درخواست مهروموم ترکه را کرده بود، خودش با رضایت خودش درخواست برداشت  مهروموم ترکه را نماید. چنانچه درخواست کننده مهر و موم ترکه درخواست رفع ترکه بدون تنظیم صورت ریز ترک نمایند، مهروموم ترکه بدون تنظیم صورت ریز ترکه انجام خواهد شد .

  کاهش سن

دادگاه صالح برای رسیدگی به رفع مهروموم

دادگاه صالح برای رسیدگی به رفع مهروموم ترکه دادگاه بخشی می باشد که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در آن حوزه بوده ولی چنانچه متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دادگاه بخش آخرین محل سکونت متوفی دادگاه صالح برای رسیدگی می باشد. چنانچه در ایران سکونت هم نداشته باشد، دادگاه بخشی صالح به رسیدگی می باشد که اموال غیر منقول متوفی در آن وجود داشته باشد.

روند رسیدگی

چنانکه یکی از وراث یا موصی له یا وصی یا افراد ذینفع بخواهند اقدام به رفع ترکه کنند، باید دادخواستی را به عنوان رفع مهروموم ترکه تنظیم نمایند و مدارک لازم از جمله گواهی انحصار وراثت و قرار مهر وموم ترکه را به دادگاه تقدیم کنند.

دادگاه پس از بررسی مدارک لازم حکم رفع محدودیت  ترکه را صادر می کند. بعد از صدور حکم دادگاه ، دادرس دادگاه بخش مباشر و مسئول برداشت  مهروموم ترکه می باشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *