دعوی ترک انفاق

دعوی ترک انفاق : در فصل هشتم از کتاب هفتم جلد دوم قانون مدنی در باب اشخاص به حقوق و تکالیف زوجین نسبت به همدیگر از لحاظ حقوقی آن پرداخته شده است در ادامه با وکیل خانواده گروه حقوقی عدل جویان همراه باشید…

به بیان ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی همین که نکاح به طور صحیح واقع شد، رابطه زوجیت میان طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود.

از آنجا که ماده ۱۱۰۵ در روابط زوجین ریاست خانواده را از وظایف شوهر دانسته است و در پی آن نیز در ماده بعد پرداخت نفقه درعقد نکاح دائم را برای زوجه به وظیفه ی شوهر دانسته و پرداخت این هزینه ها برای افراد واجب النفقه در هیچ شرایط نباید ترک شود.

این هزینه‌ها نفقه نام دارند و با تعریف ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی از آن نفقه عبارت است از همه مایحتاج معمول و متناسب با وضعیت زوجه از قبیل مسکن ، پوشاک ، خوراک ، اثاثیه خانه و هزینه های درمانی و بهداشتی آن ها باید در صورت عادت یا احتیاج زوجه توسط زوج تهیه و پرداخت شود.

ترک انفاق و مجازات آن

در ماده ۱۱۱۳ این مورد نیز آمده است که در عقد موقت زوجه حق مطالبه نفقه ندارد مگر اينكه شرط پرداخت آن از قبل میان زوج و زوجه مقرر شده باشد.

البته این نکته در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی را نیز نباید فراموش کنیم که هرگاه زوجه بدون وجود عذری موجه، مشروع و یا معقولی از ایفای وظایف معمول در روابط زوجیت امتناع بورزد، مستحق دریافت نفقه از زوج نخواهد بود.

دعوی ترک انفاق

نظر به ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی زوجه این حق را دارد که در صورت از سرباز زدن زوج از پرداخت نفقه به دادگاه برای احقاق حقوق زایل شده خود مراجعه كند. در اين صورت دادگاه ميزان نفقه را تعیين می کند و زوج را به پرداخت آن محكوم خواهد كرد.

البته در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی عنوان شده است که در صورت استنكاف زوج از پرداخت و تادیه نفقه به زوجه و عدم امكان اجرای حكم دادگاه و الزام وی به پرداخت نفقه، زوجه می تواند برای صدور حکم طلاق دادگاه صالح اقامه دعوی كند و در این صورت است که حاكم زوج را مجبور به طلاق می کند. همچنين است در شرایطی که شوهر از پرداخت نفقه زوجه به کل عاجز باشد.

دعوی ترک انفاق

دعوی ترک انفاق از جرایم مستمر است و از جمله ویژگی های دعوی ترک انفاق این است که عناصر تحقق از قبیل عنصر مادی یعنی رفتار مجرمانه و عنصر معنوی یا همان قصد و نیت بر انجام این جرم به طور پیوسته و مستمر از زمان شروع آن تا صدور رای قطعی دادگاه در حال انجام شدن هستند. این موارد تماما بر خلاف ویژگی جرایم آنی بوده که فقط با یک بار انجام شدن عناصر وقوع جرم آن جرم محقق می شود، مثل جرایمی چون سرقت و قتل.

شرایط وقوع دعوی ترک انفاق

ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده به منظور جرم انگاری و بیان عناصر و عوامل محققه ی جرم در جهت اعمال مجازات خاطیان در صورت عدم پرداخت نفقه ی زوجه توسط زوج این مورد را در نظر گرفته است که هرکس با داشتن توانایی مالی، نفقه همسر خود را در صورت تمکین او پرداخت نکند یا از تهیه و پرداخت نفقه اشخاصی که پرداخت نفقه به آن ها از لحاظ قانونی واجب است امتناع بورزد، چنانچه زوجه دعوی ترک انفاق را اقامهدارد به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود که در این زمینه از وکیل نفقه میتوانید مشاوره بگیرید.

البته طبق تبصره ی ذیل همین ماده قانونی بیان شده است که امتناع از پرداخت نفقه زن که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندانی که از لقاح مصنوعی متولد شده اند و یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات ماده بالا قرار می گیرند.

درغیراین صورت وعدم تحقق شرایط بالا جرم ترک انفاق  محقق نخواهند شد.

مسکن زوجه

با توجه به ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی اگر سکونت زوجه با زوج در يک خانه باعث ایجاد خوف ضرر بدنی يا مالی يا عرضی برای زوجه باشد زن از لحاظ قانونی این اختیار را دارد که مسكنی به اختیار و به شکل مجزا و تنها در اختيار بگیرد و در صورت باقی ماندن ترس از ضرر احتمالی برای زوجه دادگاه حكم بازگشت به منزل زوج را صادر نخواهد کرد و تا زمانی كه زوجه در بازگشتن به منزل مزبور معذور است . پرداخت و تادیه نفقه برعهده زوج خواهد بود.

ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی در روابط بين اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی چه از لحاظ صعودی آن و چه نزولی آن ملزم به پرداخت نفقه می داند. در اینجا منظور از خط عمودی رابطه ی منفق است با پدر و پدربزرگ و مادربزرگ و هر چه که این نسبت بالاتر برود و همچنین رابطه وی با پسر و فرزندانش و به همین شکل فرزندان آنها به هر طبقه ای که این رابطه پایین تر برود. اما درباره برادر و خواهر و فرزندان آنها وظیفه ای به پرداخت نفقه به آنها نیست و وظیفه‌ای در این خصوص بر اشخاص وجود ندارد.

البته با توجه به ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی كسی مستحق دریافت نفقه است كه فقیر بوده و نتواند به وسيله اشتغال به شغلی وسایل معيشتی زندگی خود را فراهم سازد.

الزام به پرداخت نفقه

مطابق ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی كسی ملزم به انفاق است كه متمكن از پرداخت آن باشد. یعنی اینکه با پرداخت نفقه خود در وضعیت معيشت خود دچار تنگنا نگردد.

اما در بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده درباره محدودیت سنی پرداخت نفقه فرزندان آمده است که فرزندان دختر در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان پسر تا سن بیست سالگی و بعد از آن فقط در صورتی که نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند، حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار خواهند بود.

این نکته را نیز باید افزود که حق حبس مانع استحقاق نفقه به زوجه نخواهد شد.

دعوی  ترک انفاق، از  دعاوی و جرایم مادی صرف است و نیازی به وجود عنصر روانی از عناصر محققه جرم در کنار عنصر مادی آن برای تحقق آن نیست. بنابراین اگر شخصی به صرف عدم پرداخت نفقه اشخاص واجب النفقه خود با احراز شرایط محققه جرم مذکور در بالا مبادرت کند،  جرم  ترک انفاق محقق خواهد شد.

فرآیند رسیدگی

در مرحله ی اول شکایت کیفری  دعوی ترک انفاق زوج باید برای پاسخ و توضیحاتی مبنی بر دلایل اظهار وی به دادسرا خود را در آن مکان حاضر کند. بعد از گذشت مدت زمان معین و قانونی آن حکم جلب وی صادر خواهد شد.طبق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه صالح به رسیدگی در مورد جرایم، دادگاه محل وقوع جرم است. زوجه بعد از  اقدام برای دعوی ترک انفاق طرح دادخواست مبنی بر ترک پرداخت نفقه توسط زوج می تواند با ارائه مدارکی و ابراز قراینی و دعوت از شاهدانی و اطلاع آنان از زندگی این زوج مبنی بر تمکین داشتن زوجه در منزل شوهر و توانایی مالی زوج بر پرداخت نفقه و امتناع وی از این کار و… این ادله را به دادگاه برای صدور رای  به نفع خود اقدام کند.

مراحل اقدام

امروزه اقامه و طرح دادخواست به شکل الکترونیکی در سامانه ثنا انجام می شود.  در صورت استفاده از وکیل او می تواند از این طریق اقدام به ثبت دادخواست نماید و بعد از این مرحله باید برای تعیین دادگاه و ادامه این فرآیند به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرد.

برای اقامه دعوای  ترک انفاق می توانید از مشاوره حقوقی رایگان موسسه حقوقی عدل جویان با استفاده از وکلای جوان و نخبه بهره بگیرید.

موسسه ی حقوقی عدل جویان آمادگی پذیرش وکالت و ارائه مشاوره حقوقی  در زمینه دعاوی کیفری از جمله دعوی ترک انفاق  و خانواده را به شما متقاضیان محترم را با افتخار دارد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *