از کار افتادگی کارگر

از کار افتادگی کارگر : یکی از مباحث حقوق مربوط به کارگران موضوع از کار افتادگی آنان است.اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌ دارد: «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوداث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی، دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند» در ادامه با وکیل حقوقی عدل جویان همراه باشید.

کارگران گاهی دچار سانحه یا آسیب می‌شوند و باید مورد حمایت قرار گیرند. از کارافتادگی با بیماری متفاوت است. از کارافتادگی می‌تواند ناشی از بیماری یا حادثه ناشی از کار یا غیر کار باشد.در اثر حادثه کار ممکن است از کارافتادگی جزئی یا کلی برای کارگر به وجود آید.البته در صورتی از کارافتادگی مشمول حمایت قانون تأمین اجتماعی است که حادثه ناشی از کار باشد.

از کار افتادگی کلی زمانی اتفاق می افتد که بیمه شده امکان بازگشت به کار سابق خود را ندارد و از طرفی نمی تواند به کاری که بیش از یک سوم درامد خود ، اشنغال یابد . میزان درجه از کار افتادگی 66 درصد و بیش از آن باشد.

تشخیص میزان از کار افتادگی با کمیسیون پزشکی است.از کار افتادگی کامل مورد حمایت بیمه تأمین اجتماعی است و فرقی نمی کند علت آن حادثه حین کار باشد یا خیر و در هر حال به کارگر مستمری پرداخت خواهد شد .تفاوت در میزان مستمری است ؛ بدین معنا که اگر از کار افتادگی به موجب حادثه ناشی از کار باشد به اومستمری کامل از کار افتادگی پرداخت می شود و در غیر این حالت(حادثه غیر از کار) به نسبت سنوات حق بیمه پرداخت شده مستمری کارگر محاسبه و پرداخت می شود.

محاسبه بیمه از کار افتادگی بدین شکل صورت می پذیرد:

یک سی ام متوسط حقوق ماهانه ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه بطوری که از صد در صد متوسط حقوق ماهانه او کمتر و از 50 درصد آن بیشتر باشد.

حقوق متوسط ماهانه که مبنای محاسبات قرار می‌گیرد عبارت است از جمع 720 روزمزد (که بر مبنای آن حق بیمه پرداخت شده) قبل از وقوع حادثه تقسیم بر روزهای کارکرد ضرب در 30 است.

در مورد بیمه‌شدگانی که دارای همسر یا فرزند یا پدر یا مادر تحت تکفل هستند و مستمری استحقاقی آنان از 60 درصد مزد یا حقوق متوسط آنان کمتر باشد علاوه بر آن معادل ده درصد مستمری استحقاقی به عنوان کمک مشروط بر آنکه جمع مستمری و کمک از 60 درصد تجاوز نکند پرداخت خواهد شد.

از کارافتادگی جزئی است زمانی است که کارگر نمی تواند به کار سابق خود بازگردد یا در صورت اشتغال به کار دیگری فقط می تواند بخشی از درامد سابق خود را به دست آورد. در این حالت به تشخیص کمیسیون پزشکی میزان کار افتادگی بین 33 تا 66 درصد است و علت حادثه باید ناشی از کار باشد در این صورت است که مشمول حمایت تأمین اجتماعی خواهد بود.بنابراین از کارافتادگی ناشی از حادثه خارجی و یا بیماری اعم از حرفه‌ای یا غیر حرفه‌ای را شامل نمی‌شود.

از کار افتادگی کارگر

حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین اجرای وظیفه و یا به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد .حین اجرای وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسه‌های وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آنها مشغول به کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار اجرای ماموریتی باشد، اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزو اوقات اجرای وظیفه محسوب می‌شود مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد، حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود.

میزان مستمری از کارافتادگی جزئی عبارتست از حاصل‌ضرب درصد از کارافتادگی بیمه شده در مبلغ مستمری از کارافتادگی .

مورد سوم از کارافتادگی مشمول غرامت نقص مقطوع است که اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه شده به تشخیص کمیسیون پزشکی بین 10 تا 33 درصد و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد بیمه شده استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت. میزان آن عبارتست از 36 برابر مستمری استحقاقی مقرر در بند یک ضرب در درصد از کارافتادگی.

1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *