گواهی است که پس از تایید دادگاه مبنی بر عدم توافق زن و مرد و سازش آن ها مبنی بر ادامه زندگی مشترک، صادر می گردد و به آن گواهی عدم امکان سازش می گویند.

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی الزام به تمکینhttps://adljooyan.com

طلاق توافقی , مشاوره رایگان طلاق توافقی به صورت تلفنی

/
طلاق توافقی , مشاوره رایگان طلاق توافقی به صورت تلفنی : طلاق توافقی اصط…