گواهی سلامت برگه ای است که بر اساس آن سلامت فرد از نظر جسمی و ذهنی مورد تایید پزشکان معتمد قرار می گیرد و از لحاظ پزشکی مانعی برای ازدواج، اشتغال، مهاجرت یا … نخواهد بود.

نوشته‌ها

نکاح مرد ایرانی با زن خارجیhttps://adljooyan.com

نکاح مرد ایرانی با زن خارجی

/
نکاح مرد ایرانی با زن خارجی : این امکان برای مردان ایرانی وجود دارد ک…