کارگر، در لغت به معنای کارکننده و کسی که در کارخانه یا کارگاه کار می‌کند و مزد می‌گیرد است، که در مقابل کارفرما قرار دارد. از نظر حقوقی «کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند».

نوشته‌ها

وکیل اخذ مطالبات کارگرانhttps://adljooyan.com/

وکیل اخذ مطالبات کارگران

/
وکیل متخصص اخذ مطالبات کارگران : اکثر مناقشاتی که جامعه کارگران دار…
از کار افتادگی کارگرhttps://adljooyan.com

استعفا کارگر

/
استعفا کارگر استعفا یکی از روش های خاتمه قرارداد کاراست و به ک…
از کار افتادگی کارگرhttps://adljooyan.com

از کار افتادگی کارگر

/
از کار افتادگی کارگر : یکی از مباحث حقوق مربوط به کارگران موضو…