در ماده ۳۱۰ چک را اینگونه تعریف کرده است:

«چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.»

نوشته‌ها

شکایت کیفری علیه فرد صادر کننده چکhttps://adljooyan.com

شکایت کیفری علیه فرد صادر کننده چک

/
شکایت کیفری علیه فرد صادر کننده چک: شاید برایتان پیش آمده باشد …
رفع سو اثر از چک های برگشتیhttps://adljooyan.com

رفع سو اثر از چک های برگشتی

/
رفع سو اثر از چک های برگشتی : فرض کنید شما می خواهید وسیله ای را خ…
بعد از فوت صاحب چک چکار باید کرد؟https://adljooyan.com

بعد از فوت صاحب چک چکار باید کرد؟

/
بعد از فوت صاحب چک چکار باید کرد؟ : سرنوشت چک پس از فوت صادر …
نحوه رفع سوء اثر از چک برگشتیhttps://adljooyan.com/

نحوه رفع سوء اثر از چک برگشتی

/
نحوه رفع سوء اثر از چک برگشتی : پویایی اقتصادی یک جامعه با معاملات …
وکیل چکhttps://adljooyan.com/

وکیل چک

/
وکیل چک , بهترین وکیل چک در تهران : امروزه چک به عنوان یکی ا…
استرداد لاشه چکadljooyan

استرداد لاشه چک

/
استرداد لاشه چک : چک یک سند عادی می باشد که امروزه کاربرد زیا…
مفقودی چک

مفقودی چک

/
مفقودی چک: دسته چک ها و یا برگه چک ها همواره در معرض نابودی …
ابطال چکhttps://adljooyan.com/

ابطال چک

/
ابطال چک: امروزه چک وسیله ای برای انجام معاملات مالی افراد می باشد. کا…
مطالبه وجه چکhttps://adljooyan.com

مطالبه وجه چک

/
مطالبه وجه چک : در ابتدا باید به معنای چک اشاره کرد. چک را نوشته ای…
مطالبه وجه سند عادیhttps://adljooyan.com

مطالبه وجه سند عادی

/
مطالبه وجه سند عادی : در ابتدا باید به معنای سند عادی اشاره کن…
وکیل سفتهhttps://adljooyan.com

رشا و ارتشا (رشوه دادن)!!

/
رشا و ارتشا : رشوه دادن و رشوه گرفتن از جمله جرایم کیفری کهن در…
وکیل سفتهhttps://adljooyan.com

مطالبه وجه سفته

/
مطالبه وجه سفته : با گسترش حجم معاملات و مبادلات امکان پرداخت وجوه ن…
وکیل سفتهhttps://adljooyan.com

تامین خواسته

/
تامین خواسته مقدمه هر صاحب حقی که متوجه شود توسط دیگری تضییع…
وکیل استرداد چکhttps://adljooyan.com

وکیل استرداد چک , بهترین وکیل متخصص استرداد چک

/
وکیل استرداد چک , بهترین وکیل متخصص استرداد چک : در مقاله وکیل …
وکیل سفتهhttps://adljooyan.com

وکیل سفته

/
وکیل سفته , بهترین وکیل متخصص سفته در تهران : قانون تجارت ایر…
وکیل سفتهhttps://adljooyan.com

وکیل متخصص مطالبه چک

/
وکیل متخصص مطالبه چک مطالبه چک به دو صورت حقوقی و کیفری قابل…