مهریه به مالی گفته می‌شود که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح به همسر خود می‌پردازد و مکلف به پرداختِ آن می‌شود.

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی مطالبه مهریهadljooyan

مشاوره حقوقی مطالبه مهریه

/
مشاوره حقوقی مطالبه مهریه :در سالیان اخیر، افزایش آمار طلاق و متار…
مشاوره حقوقی تعدیل تقسیط مهریهhttps://adljooyan.com

مشاوره حقوقی تعدیل تقسیط مهریه

/
مشاوره حقوقی تعدیل تقسیط مهریه : در مشاوره حقوقی تقسیط مهریه بی…
مشاوره حقوقی تقسیط مهریهhttps://adljooyan.com

مشاوره حقوقی تقسیط مهریه

/
مشاوره حقوقی تقسیط مهریه : همانطور که در مشاوره حقوقی اثبات زو…
مشاوره حقوقی تعین مهرالمثلadljooyan

مشاوره حقوقی تعین مهرالمثل

/
مشاوره حقوقی تعین مهرالمثل : یکی از حقوقی که زوجه به واسطه نکاح…
مشاوره حقوقی مطالبه مهریهadljooyan

مطالبه مهریه

/
در خصوص مطالبه مهریه در ابتدا تعریفی از مهریه بیان می شود: مهریه ب…
مشاوره حقوقی مطالبه مهریهadljooyan

اثبات و انکار رابطه زوجیت

/
اثبات و انکار رابطه زوجیت رابطه زوجیت بین افراد یکی از رو…
مشاوره حقوقی مطالبه مهریهadljooyan

نحوه فسخ نکاح

/
نحوه فسخ نکاح فسخ نکاح متفاوت از طلاق می باشد. ازدواج نیز …
مشاوره حقوقی مطالبه مهریهadljooyan

حقوق زن در ازدواج موقت

/
حقوق زن در ازدواج موقت ازدواج در اسلام و در مذهب جعفری به …
مشاوره حقوقی مطالبه مهریهadljooyan

مهریه در زمان فوت و ورشکستگی زوج

/
مهریه در زمان فوت و ورشکستگی زوج وضعیت مهریه پس از فوت زوجه مهریه …
مشاوره حقوقی مطالبه مهریهadljooyan

انواع مهریه

/
انواع مهریه مهریه مالی است که قابلیت تملک داشته و زن با انغقاد عقد…
مشاوره حقوقی مطالبه مهریهadljooyan

چه زمانی به زن مهریه تعلق نمی گیرد

/
چه زمانی به زن مهریه تعلق نمی گیرد طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی زن به مج…
مشاوره حقوقی مطالبه مهریهadljooyan

شروط ضمن عقد نکاح

/
شروط ضمن عقد نکاح مقدمه خانواده با ازدواج میان مرد و زن ش…
مشاوره حقوقی مطالبه مهریهadljooyan

تغییر جنسیت و آثار حقوقی آن

/
تغییر جنسیت و آثار حقوقی آن تغییر جنسیت امروزه به کمک پیشرف…
مشاوره حقوقی مطالبه مهریهadljooyan

وکیل متخصص مطالبه مهریه

/
وکیل متخصص مطالبه مهریه مهریه در اصطلاح قانونی بر طبق ماده …
مشاوره حقوقی مطالبه مهریهadljooyan

موسسه حقوقی

/
موسسه حقوقی موسسه حقوقی چیست؟ موسسه حقوقی از زیرمجموعه های موسسات…