مجمع عمومی موسسین یکی از مجمع های پیش بینی شده در قانون تجارت می باشد که تا پیش از ثبت شرکت فعالیت نموده و اهداف مشخصی را دنبال می کند. مهمترین اهداف مجمع عمومی موسس عبارتند از:

1- رسیدگی به گزارش موسسین و احراز پذیره نویسی و تادیه مبالغ لازم به منظور ثبت شرکت.

2- تصویب طرح اساسنامه و در صورت نیاز تغییر آن.

3- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بارسان شرکت.

4- مشخص کردن روزنامه کثیرالانتشار به منظور اطلاع یافتن سهامداران از دعو و اطلاعیه های بعدی شرکت تا تشکیل مجمع عمومی عادی.

نوشته‌ها

شرکت تضامنی

/
شرکت تضامنی :  یکی از هفت شرکت شناخته شده در قانون تجارت می باشد ک…