هرگاه مورد فوق العاده و امری خارج از جریان عادی پیش آمد کند ، مثلاً شرکت بخواهد مدت خود را تمدید و یا سرمایه را زیاد کند و با تصمیم به انحلال خود بگیرد و یا اجازه صدور اوراق قرضه را بدهد ، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود.

علت این که این مجامع را فوق العاده نامیده اند اختیارات فوق العاده مجمع است.

نوشته‌ها

وکیل کاهش سرمایهhttps://adljooyan.com/

وکیل کاهش سرمایه %باتجربه%

/
وکیل متخصص کاهش سرمایه : نکته مهم و کاربردی که باید به آن توجه…