یک مجلس انتخابی تمام عیار است نه انتصابی.

این مجلس بعلت حساسیتی که در انتخاب رهبر دارد دارای استقلالی است که هیچ نهاد دیگر ندارد و طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی صلاحیت خودتنظیمی دارد به نحوی که می توان گفت با نفوذ ترین نهاد جمهوری اسلامی ایران است.

نوشته‌ها

صلاحیت دیوان عدالت اداری

/
صلاحیت دیوان عدالت اداری: به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان…