مجازات یا کیفر نتیجه رفتار هنجارشکنانه و غیرقانونی شخص بوده که غالبا توام با درد و رنج و محدودیت می باشد و به چهار دسته ی کلی قصاص، حدود، تعزیرات، اقدامات تامینی و تربیتی تقسیم می شوند.

نوشته‌ها

تبدیل مجازاتhttps://adljooyan.com/

تبدیل مجازات چیست؟

/
تبدیل مجازات چیست؟ گاهی مجرمین مرتکب جرائمی می شوند که جرای آن ها ح…
معاملات اموال مسروقهhttps://adljooyan.com/

دادستان تهران گفت: پلیس نباید خودروی رانندگان مست را زودتر از موعد قانونی آزاد کند

/
دادستان تهران گفت: پلیس نباید خودروی رانندگان مست را زودتر از موعد…
معاملات اموال مسروقهhttps://adljooyan.com/

معاملات اموال مسروقه

/
معاملات اموال مسروقه آنچه در مشاوره حقوقی اقامه دعوای خرید و فروش…
معاملات اموال مسروقهhttps://adljooyan.com/

عوامل رافع مسئولیت کیفری

/
عوامل رافع مسئولیت کیفری: اعمال مجرمانه و واکنش جامعه به این رفتار موضوع…