کسی است که جرم را مستقیم و بدون واسطه انجام می دهد.

نوشته‌ها

جرایم مالیاتی

/
جرایم مالیاتی بر اساس قوانین مالیاتی کشور، جرایم مالیاتی مواردی هست…

مشارکت در جرم

/
مشارکت در جرم چنانچه چند نفر در ارتکاب عمل مجرمانه با هم همکاری نموده…