مالکیت یکی از حقوق مهم و به رسمیت شناخته شده در قانون می باشد که بر اساس آن هر نوع مالکیت که از راه مشروع حاصل شده باشد محترم و مورد حمایت قانون بوده و کسی حق تعرض به اموال تحت مالکیت دیگران را نداشته و در غیر این صورت مجرم بوده و مجازات می گردد. افزون بر این مالک حق هرگونه دخل و تصرفی در اموال خود دارد به شرط آن که به حقوق سایرین خللی وارد نکند.

نوشته‌ها

مشاوره ی حقوقی استردادجهیزیهadljooyan

اثبات مالکیت

/
اثبات مالکیت : در خصوص مشاوره حقوقی اثبات مالکیت در ابتدا لازم …
استرداد جهیزیهhttps://adljooyan.com/

استرداد جهیزیه

/
استرداد جهیزیه : به اموال و وسایل و ابزار آلات اولیه زندگی که …
اخراج ثلت ترکهhttps://adljooyan.com/

اخراج ثلت ترکه

/
اخراج ثلت ترکه : افراد ممکن است پیش از مرگ وصیتی کنند و قسمتی …