در لغت به معنای استوار کردن و ثبات می باشد و در اصطلاح به تصمیم دادگاه در امور اختلافی که کلا یا بعضا قاطع اتمام اختلاف نمی باشد گفته می شود. قرار می تواند از سوی مقام قضایی در حین انجام تحقیقات و یا از جانب قاضی در جلسه رسیدگی صادر شود.

نوشته‌ها

قرار رد دعوی

/
قرار رد دعوی: در لغت به معنای استوار کردن و ثبات می باشد و در اصط…

قرار مقدماتی

/
قرار مقدماتی : قرار اعدادی قراری است که از جانب بازپرس یا دادگاه …