لیستی از اموال که قبل یا بعد از ازدواج توسط زوجه تهیه می شود و معمولا می تواند در دعوای استرداد جهیزیه بعنوان دلیل به آن استناد شود.

نوشته‌ها

استرداد جهیزیهhttps://adljooyan.com/

استرداد جهیزیه

/
استرداد جهیزیه : به اموال و وسایل و ابزار آلات اولیه زندگی که …