هر گونه تلاش قانونی یا غیرقانونی به منظور طفره رفتن از پرداخت مالیات یا کمتر پرداخت نمودن آن، به هر شیوه که انجام شود، فرار مالیاتی گفته می‌شود.

نوشته‌ها

وکیل متخصص در امور مالیاتیhttps://adljooyan.com

وکیل متخصص در امور مالیاتی

/
بهترین وکیل امور مالیاتی در تهران :  در کسب و کار شما مشکلات …