خاتمه زندگی مشترک بصورت قانونی، طلاق نامیده می شود. پس از وقوع طلاق، تکالیف و حقوق قانونی مرتبط با نکاح زن و مرد نسبت به یکدیگر خاتمه می یابد.

انواع طلاق:

بائن: طلاق بائن به موارد زیر احصاء می شود:

زمانی که طلاق، قبل از نزدیکی صورت پذیرد
طلاق یائسه
طلاق خلع و مبارات
سومین طلاق بعد از سه وصلت متوالی

طلاق رجعی: که در آن برای شوهر در مدت عده،‌حق رجوع وجود دارد.

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی مطالبه مهریه از اداره اجرای ثبتadljooyan

مشاوره حقوقی مطالبه مهریه از اداره اجرای ثبت

/
مشاوره حقوقی مطالبه مهریه از اداره اجرای ثبت : مهریه که از آن ب…
نکته های طلاق توافقیhttps://adljooyan.com

نکته های طلاق توافقی

/
 نکته های طلاق توافقی : قوانین مربوط به طلاق توافقی در سال 1391 ت…
قانون جدید طلاق توافقیhttps://adljooyan.com/

قانون جدید طلاق توافقی

/
قانون جدید طلاق توافقی: قانون طلاق توافقی که یکی از مهمترین بخ…
مشاوره حقوقی تنفیذ طلاقhttps://adljooyan.com

مشاوره حقوقی تنفیذ طلاق

/
مشاوره حقوقی تنفیذ طلاق: طلاق یکی از اوصاف مربوط به احوال شخ…
مشاوره حقوقی طلاق به درخواست زنhttps://adljooyan.com/

مشاوره حقوقی طلاق به درخواست زن

/
مشاوره حقوقی طلاق به درخواست زن: قانون قدرت و اختیار در طلاق را به مر…
مشاوره حقوقی تعین مهرالمثلadljooyan

مشاوره حقوقی تعین مهرالمثل

/
مشاوره حقوقی تعین مهرالمثل : یکی از حقوقی که زوجه به واسطه نکاح…
دعوی ترک انفاقhttps://adljooyan.com/

ترک انفاق و شکایت ندادن نفقه

/
دعوی ترک انفاق : در فصل هشتم از کتاب هفتم جلد دوم قانون مدنی در…
غایب مفقودالاثرhttps://adljooyan.com/

غایب مفقودالاثر

/
غایب مفقودالاثر:  کسی است که از مدت غیبت او زمان زیادی گذشته و …
حذف نام همسرhttps://adljooyan.com/

حذف نام همسر

/
حذف نام همسر از شناسنامه بعد از طلاق : به دلیل این که فسخ نکاح و …
نکاح مرد ایرانی با زن خارجیhttps://adljooyan.com

نکاح مرد ایرانی با زن خارجی

/
نکاح مرد ایرانی با زن خارجی : این امکان برای مردان ایرانی وجود دارد ک…