به طلاقی گفته می شود که طرفین با رضایت و توافق یکدیگر تصمیم بر جدایی و پایان زندگی مشترک می گیرند. در این طلاق رضایت و توافق طرفین شرط اساسی می باشد.

نوشته‌ها

مدت و زمان طلاق توافقیadljooyan

مدت و زمان طلاق توافقی

/
مدت و زمان طلاق توافقی : اختلاف در زندگی مشترک را می توان یک…
استرداد جهیزیهhttps://adljooyan.com/

استرداد جهیزیه

/
استرداد جهیزیه : به اموال و وسایل و ابزار آلات اولیه زندگی که …
وکیل طلاق توافقیadljooyan

چه زمانی مهریه به زن تعلق نمی گیرد

/
چه زمانی مهریه به زن تعلق نمی گیرد : طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی…
وکیل طلاق توافقیadljooyan

وکیل طلاق توافقی , هزینه و قیمت بهترین وکیل طلاق توافقی در تهران

/
وکیل طلاق توافقی , هزینه و قیمت بهترین وکیل طلاق توافقی در تهران : ط…