سند، نوشته‌ای است که در مقام دعوا قابل استناد باشد که به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می شود .

سند رسمی آن است که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شوند؛

مانند اسنادی که توسط ماموران اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می‌شود، یا توسط دفاتر اسناد رسمی.

نوشته‌ها

الزام به تنظیم سند و مراحل پیگیری دادخواست آنhttps://adljooyan.com

الزام به تنظیم سند و مراحل پیگیری دادخواست آن

/
الزام به تنظیم سند و مراحل پیگیری دادخواست آن : امروزه نکات …
مطالبه وجه سند عادیhttps://adljooyan.com

مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی

/
مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی:سند چیست؟ طبق تعریف قانون مدنی از ای…
قبول ترکهhttps://adljooyan.com/

قبول ترکه

/
قبول ترکه : هر شخصی پس از مرگ ممکن است اموال و دارایی‌های را از خو…
الزام به تنظیم سند رسمی اجارهhttps://adljooyan.com

الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

/
الزام به تنظیم سند رسمی اجاره : در روابط موجر و مستاجر ممکن …
مطالبه وجه سند عادیhttps://adljooyan.com

مطالبه وجه سند عادی

/
مطالبه وجه سند عادی : در ابتدا باید به معنای سند عادی اشاره کن…
مطالبه وجه سند عادیhttps://adljooyan.com

ادله اثبات دعوی

/
ادله اثبات دعوی تعریف ادله اثبات دعوی به موجب قوانین و م…
مطالبه وجه سند عادیhttps://adljooyan.com

تامین خواسته

/
تامین خواسته مقدمه هر صاحب حقی که متوجه شود توسط دیگری تضییع…
مطالبه وجه سند عادیhttps://adljooyan.com

قرار رد دعوی

/
قرار رد دعوی قرار چیست؟ قرار در لغت به معنای استوار کردن…
مطالبه وجه سند عادیhttps://adljooyan.com

ابطال رای داور

/
ابطال رای داور مقدمه پس از ارجاع امر به داور، وی رسیدگی به…
مطالبه وجه سند عادیhttps://adljooyan.com

قرارهای مقدماتی

/
قرارهای مقدماتی قرار اعدادی یا مقدماتی قرار اعدادی قراری است که از جانب بازپرس ی…
مطالبه وجه سند عادیhttps://adljooyan.com

وکیل متخصص الزام به تنظیم سندرسمی

/
وکیل متخصص الزام به تنظیم سندرسمی مزایای تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند…