سب النبی به معنای اهانت، دشنام، فحاشی و قذف به پیامبر اسلام، انبیای الهی و ائمه معصوم می باشد که مجازات اعدام را در پی دارد. هر سب النبی ای مشمول توهین می شود ولی هر توهینی سب النبی نمی باشد. مطابق تبصره ماده 262 قانون مجازات قذف ائمه معصوم و حضرت فاطمه (س) در حکم سب النبی می باشد.

نوشته‌ها

توبه و مجازات آن

/
توبه در لغت از ریشه توب گرفته شده و به معنای بازگشت و رجوع م…