سازمان امور مالیاتی کشورزیرمجموعهٔ وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

از جمله وظایف این سازمان اصلاح و دگرگونی نظام مالیاتی و مکانیزه نمودن سیستم مالیاتی کشور و اجرای مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

نوشته‌ها

جرایم مالیاتی

/
جرایم مالیاتی: بر اساس قوانین مالیاتی کشور، جرایم مالیاتی مواردی هست…