به اراضی ای گفته می شود که سابقه هیچ گونه عمران و آبادی در آن وجود نداشته است.

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری

/
مشاوره حقوقی  ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری:در خصوص مشاوره حق…