اراضی شهری زمین‌هایی است که در محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها قرار گرفته باشند.

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری

/
مشاوره حقوقی  ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری:در خصوص مشاوره حق…