دارایی به مجموع اموال و ثروت های فرد درکنار مجموع قروض و دیون و بدهی های یک فرد اطلاق می شود. هر آنچه که فرد به عنوان طلب، سود، ملک، نقدینگی، سرمایه و… دارد، جزء دارایی های مثبت وی بوده و در مقابل به کلیه دیون، بدهی ها، تعهدات و… دارایی های منفی فرد می گویند.

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی مطالبه مهریهadljooyan

مطالبه مهریه

/
مطالبه مهریه: مهریه به مالی گفته می‌شود که در زمان عقد، سند ازدواج به هم…
قبول ترکهhttps://adljooyan.com/

قبول ترکه

/
قبول ترکه : هر شخصی پس از مرگ ممکن است اموال و دارایی‌های را از خو…
صدور حکم ورشکستگیhttps://adljooyan.com/

صدور حکم ورشکستگی

/
صدور حکم ورشکستگی : درابتدا باید به معنای ورشکستگی اشاره کرد. و…
صدور حکم ورشکستگیhttps://adljooyan.com/

شرکت تضامنی

/
شرکت تضامنی :  یکی از هفت شرکت شناخته شده در قانون تجارت می باشد ک…
صدور حکم ورشکستگیhttps://adljooyan.com/

ورشکستگی به تقلب

/
ورشکستگی به تقلب: به موجب قانون تجارت، ورشکستگی حالتی است که شخص تاجر…
صدور حکم ورشکستگیhttps://adljooyan.com/

وقف مال

/
وقف در لغت به معنای ایستادن، توقف و حبس کردن می باشد و در اص…