حقوق جمع حق ، حق در اصطلاح عبارتست از ”امتيازي كه شخص در جامعه معين دارد”به کار می‌رود.

نوشته‌ها

حق کسب و پیشهhttps://adljooyan.com/

حق کسب و پیشه

/
حق کسب و پیشه : حق پیشه و تجارت از جمله حقوق قانونی است و به افرادی…