نوشته‌ها

مالخر یا مال خرhttps://adljooyan.com/

مالخر یا مال خر کیست

/
مالخر یا مال خر کیست ؟ وقتی سارق شی با ارزشی را سرقت می کند، م…