تعدی به معنی تجاوز کردن از حدود خود می باشد. این کلمه با واژه تفریط متضاد می باشد.

نوشته‌ها

استرداد جهیزیهhttps://adljooyan.com/

استرداد جهیزیه

/
استرداد جهیزیه : به اموال و وسایل و ابزار آلات اولیه زندگی که …