نفقه در اصطلاح حقوقی شامل‏ چیزهایی است که شخص برای زندگی به آن احتیاج دارد از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و اثاثیه داخل آن.

بنابراین نفقه در اصطلاح حقوقی ، تانین ضروریات همسر و اقارب واجب النفقه است.

که در صورت عدم پرداخت نفقه جرم ترک انفاق صورت می گیرد.

نوشته‌ها

دعوی ترک انفاقhttps://adljooyan.com/

ترک انفاق و شکایت ندادن نفقه

/
دعوی ترک انفاق : در فصل هشتم از کتاب هفتم جلد دوم قانون مدنی در…