در لغت به معنای آنچه که باقی مانده است می باشد و در اصطلاح به کلیه دارایی های متوفی (شامل دیون وی نیز می شود) که بعد از مرگ وی به وراث او می رسد، ترکه یا ماترک می گویند. در واقع ترکه یا ماترک دارایی های مثبت و منفی مورث می باشد. دارایی مثبت همان اموال و مطالبات متوفی می باشد و دارایی منفی به بدهی ها، دیون و تعهدات متوفی اطلاق می شود.

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی رد ترکهadljooyan.com

مشاوره حقوقی رد ترکه

/
مشاوره حقوقی رد ترکه : انسان ها در طول حیات خویش اموال و دار…
مشاوره حقوقی تحریر ترکهhttps://adljooyan.com/

مشاوره حقوقی تحریر ترکه

/
مشاوره حقوقی تحریر ترکه : همه افراد پس از مرگ اموال و دارایی از…
نصب امینhttps://adljooyan.com/

نصب امین

/
نصب امین :بعضی از افراد توانایی اداره کردن امور حقوقی و مالی خود را…
قبول ترکهhttps://adljooyan.com/

قبول ترکه

/
قبول ترکه : هر شخصی پس از مرگ ممکن است اموال و دارایی‌های را از خو…
تحریر ترکهhttps://adljooyan.com/

تحریر ترکه

/
تحریر ترکه : انسان ها در طول زندگی اموال و دارایی هایی را بد…
گواهی حصر وراثتhttps://adljooyan.com/

گواهی حصر وراثت

/
گواهی حصر وراثت : همه افراد بعد از وفات خود ممکن است اموال و…
سهم الارث زن از شوهرhttps://adljooyan.com/

سهم الارث زن از شوهر

/
سهم الارث زن از شوهر: بعد از فوت شوهر علاوه برفرزندان او، همسر وی…
سهم الارث زن از شوهرhttps://adljooyan.com/

درخواست تقسیم ترکه

/
درخواست تقسیم ترکه: به موجب ماده 300 قانون امور حسبی ؛ برای تق…
سهم الارث زن از شوهرhttps://adljooyan.com/

تامین خواسته

/
تامین خواسته: هر صاحب حقی که متوجه شود توسط دیگری تضییع حقی ع…
سهم الارث زن از شوهرhttps://adljooyan.com/

قرار مقدماتی

/
قرار مقدماتی : قرار اعدادی قراری است که از جانب بازپرس یا دادگاه …
سهم الارث زن از شوهرhttps://adljooyan.com/

وکیل متخصص مهروموم ترکه

/
وکیل متخصص مهروموم ترکه : مهر و موم ترکه اقدامی است که در مراج…