صفت دوشیزه بودن را می گویند .

نوشته‌ها

الزام به ثبت ازدواجhttps://adljooyan.com

الزام به ثبت ازدواج

/
الزام به ثبت ازدواج: در ابتدا باید به مفهوم و معنای ثبت بپردا…