بانک نهادی اعتباری با وظایف مختلف من جمله: تامین و تجهیز اعتبارات، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبت و… می باشد. در واقع بانک رابطی میان سرمایه گذاران و افراد متقاضی سرمایه می باشد و بدین ترتیب اقتصاد کشور را سامان می بخشد.

نوشته‌ها

آنچه باید درباره چک بدانیدadljooyan.com

آنچه باید درباره چک بدانید

/
آنچه باید درباره چک بدانید : در خصوص مشاوره حقوقی مطالبه مبلغ چک…
آنچه باید درباره چک بدانیدadljooyan.com

بیمه عمر و انواع آن

/
بیمه عمر و انواع آن: یکی از دغدغه های ذهنی افراد بحث دوران کهولت …