نگهداری اموال سپرده شده به شخصی که امین خوانده می شود.

امین به فردی گفته می شود که شیء یا مالی را به درخواست شخص امانت گذار بطور موقت و معمولا بصورت رایگان نگهداری می نماید.

نوشته‌ها

معاملات اموال مسروقهhttps://adljooyan.com/

معاملات اموال مسروقه

/
معاملات اموال مسروقه آنچه در مشاوره حقوقی اقامه دعوای خرید و فروش…
استرداد جهیزیهhttps://adljooyan.com/

استرداد جهیزیه

/
استرداد جهیزیه : به اموال و وسایل و ابزار آلات اولیه زندگی که …