برای واژه اعتبار معانی وسیعی مترتب است. از سپرده و دارایی در معانی بانکی گرفته تا جایگاه و منزلت در معانی اجتماعی. اعتبار از چنان اهمیتی در عالم حقوق برخوردار است که گاه می بینیم افراد به دلیل اعتبار و خوش نام بودن طرفین راضی به انجام معاملات می شوند.

نوشته‌ها

قرارداد ارفاقیhttps://adljooyan.com

قرارداد ارفاقی

/
قرارداد ارفاقی : هنگامی که حکم ورشکستگی تاجری صادر می شود، از اقدامات و…