استرداد به معنای بازپس گرفتن می باشد. مانند استرداد جهیزیه که به معنای برگرداندن جهیزیه به زوجه می باشد.

نوشته‌ها

استرداد جهیزیهhttps://adljooyan.com/

استرداد جهیزیه

/
استرداد جهیزیه : به اموال و وسایل و ابزار آلات اولیه زندگی که …