وکیل دیه ،وکیل دیه تصادف ، گرفتن دیه تصادف

وکیل دیه ،وکیل دیه تصادف، گرفتن دیه تصادف : حتما در سالهای اخیر بحث های مربوط به تبدیل مجازات و کاهش حبس و زندانی کردن مجرمان به گوشتان رسیده است یکی از راه های تبدیل مجازات پرداخت دیه در برابر جرم است ، فرد مجرم چه به صورت عمدی و چه به صورت غیر عمدی مرتکب خطا و فعل مجرمانه ای می شود و شخصی را مصدم و جراحتی را به وی وارد می نماید با توجه به قانون جدید دیه جانی می تواند با مراجعه به وکیل دیه و استمداد از دانش و تجربه وی با پرداخت مبلغی به عنوان جریمه نقدی در عوض صدمه و آسیبی که به فرد مقابل وارد شده از حبس و زندانی شدن و ایجاد پرونده کیفری و سو پیشینه کیفری جلوگیری کند.

دیه چیست؟

دیه مبلغ یا وجهی است که فرد مجرم می بایست به دستور قاضی و البته با رضایت شاکی و یا خانواده وی به آنها پرداخت شود، دیه معمولا در جرایم غیرعمدی همانند دیه تصادف برای شخص مجرم صادر می شود در جرایم عمدی هم تنها در مواردی قاضی حکم به پرداخت دیه می دهد که شاکی یا خانواده وی برای گرفتن دیه اعلام رضایت کرده باشند در این صورت شما با کمک وکیل دیه تهران می توانید با پرداخت مبلغ دیه به نسبت میزان صدمه وارد شده از حبس و زندان رهایی پیدا کنید .شماره 44386581-021 راه ارتباطی با وکیل دیه تصادف می باشد.

برای اطلاع از میزان دیه سال 99 به مقاله مربوطه در سایت مراجعه کنید.

دیه سال99 چقدر است؟

حتما شما هم تا به حال درباره دیه سال 99 شنیده اید، وکیل دیه عدل جویان در این باره بیان کرد : دیه سال 99 برای یک انسان کامل 330میلیون تومان بیان شده البته مبلغ مذکور مربوط به ماه های عادی است اما در ماه های حرام یعنی ماه های محرم و رجب و ذیقعده و ذیحجه دیه انسان به 440 میلیون تومان می رسد و این نشان دهنده رشد 20 درصدی نسبت به دیه سال98 می باشد.

تفاوت دیه و ارش:

دیه مقدار وجه و پولی است که فرد مجرم می بایست باید صدمه و ضرری که به شاکی وارد کرده است را پرداخت نماید . نکته مهم آن است که میزان و مقدار دیه کاملاً به صورت صریح در ضمن قانون مجازات اسلامی در قسمت دیات بیان شده است اما برخی از صدمات که به فرد شاکی وارد شده جزو موارد مشمول دیه در کتاب مجازات اسلامی نیست بنابراین در ارش ، فرد مصدوم به پزشکی قانونی ارجاع داده می شود تا پس از تعیین شدن میزان مصدومیت و علت مصدومیت ، قاضی نظر به نوع جنایت و صدمه ای که وارد شده مجازات یا جزای نقدی که در اصطلاح به آن ارش گفته می شود را صادر می کند .

پس تفاوت دیه ارش در آن است که میزان و مقدار دیه در قانون مجازات اسلامی تعیین و مشخص شده است اما ارش اینگونه نیست و قاضی بسته به میزان جرم و صدمه وارد شده وتوجه به نظر پزشکی قانونی جریمه یا جرای نقدیی را تعیین می کند.

دیه زن چقدر است؟

دیه زن در قانون مجازات اسلامی ایران نصف دیه مرد است پس با درنظرگرفتن این نکته که دیه سال99 ، 330میلیون تومان است ، دیه زن نصف آن یعنی 165 ممیلیون تومان است.
اما نکته مهم و کاربردی و جذاب در دیه زن برابری دیه زن و مرد در هنگام فوت بر اثر تصادف رانندگی می باشد یعنی اگر زنی در اثر حادثه تصادف فوت کند میزان دیه وی برابر با دیه مذکر یعنی 330میلیون تومان است.

وکیل دیه ،وکیل دیه تصادف ، گرفتن دیه تصادف

تغلیط دیه:

این کلمه را زیاد شندیه ایم . اما تغلیظ دیه یعنی چی؟
تغلیظ دیه یعنی افزایش میزان دیه البته تغلیظ دیه در موارد بسیار محدود و در حالتی که جرم قتل صورت گرفته باشد و آن هم در ماه های حرام محسبه می شود

3نکته جالب و کاربردی در تغلیظ دیه:

  1. اگر صدمه جسمی و بدنی من جمله جراحات و زخم ها برای بدن ایجاد شده باشد در چنین مواردی تغلیظ دیه یا افزایش دیه تحقق پیدا نخواد کرد. بسیاری د راین مورد اشتباه می کنند توجه کنید.
  2. شرط مهم و اساسی برای تغلظ دیه وقوع فعل مجرمانه در ماه های حرام است.
  3. افزایش دیه تنها در صورتی محق خواهد شد که ضمن وقع قتل در ماه حرام شخص مصدوم در همان ماه حرام فوت کند و از دنیا برود.

برای گرفتن دیه به کجا باید مراجعه کنیم؟

چگونه دیه بگیریم ؟ اولین قدم مراجعه به وکیل کیفری و آگاهی نسبت به روند رسیدگی و معین کردن راه های مطالبه دیه است این مهمترین قدم است که شما باید بدانید از چه طریقی و در طی چه مدت زمانی می توانید به هدف خود در پرونده مطالبه دیه برسید . برای گرفتن دیه باید به مرجع قضایی صالح یعنی دادگاه کیفری محل وقوع جرم مراجعه کرد.
اگر جرم در تهران واقع شده باشد وکیل دیه تهران برای پیگیری پرونده و تقدیم شکوائیه دیه باید به دادگاه کیفری تهران مراجعه کرد حتی در تصادف نیز برای گرفتن دیه تصادف ، وکیل دیه تصادف باید در دادگاه کیفری محل وقوع تصادف برای گرفتن دیه اقدام لازم را به عمل آورد.

خسارت مازاد بر دیه چیست؟

اگر شما هم پرونده دیه داشته باشید قطعا تجربه کرده اید که در کنار صدمات وارد شده بر شما باید برای درمان صدمات وارد شده هزینه پرداخت شود منظور هزینه های درمانی است که بعضاً نسبتا سنگین می شوند شما باید ناخواسته هزینه هایی را پرداخت نمایید و این هزینه ها به گونه ای بر شما تحمیل شده استف قانونگذار با درنظر گرفتن این موضوع در قانون دیه، خسارت مازاد دیه را تصویب و مقرر کرده است که به موجب آن فرد مصدوم به کمک وکیل دادگستری می تواند علاوه بر گرفتن دیه صدمات وارد شده ، تمام هزینه های پزشکی انجام گرفته را مطالبه کند به این اقدام مطالبه خسارت مازاد بر دیه گفته می شود.

گرفتن دیه تصادف

بیشترین پرونده های مطالبه دیه مربوط به گرفتن دیه تصادف است.
در تصادفات رانندگی پس از تشیل پرونده در کلانتری محل وقوع تصادف صورتجلسه تنظیم شده به دادسرا برای صدور کیفر خواست ارسال خواهد شد پس از تعیین وقت رسیدگی طرفین باید در دادگاه برای توضیحات حاضر شوند نظر راهنمایی و رانندگی که کروکی تصادف را ترسیم نموده است در تعیین مقصر بسیار موثر است پس از آن فرد مصدوم به پزشکی قانونی ارجاع داده می شود تا میزان و مقدار صدمه وارد شده حتی سبب ورود صدمه مشخص شود.

نظر کارشناس پزشکی قانونی تاثیر مستقیم در حکم قاضی دارد پس از معین شدن میزان صدمه وارد شده قاضی حکم به پرداخت دیه یا ارش معین می دهد که برای مطالبه دیه از اجرای حکم و گرفتن دیه در تصادف رانندگی با شماره 44386581-021 تماس بگیرید تا از خدمات حقوقی ارزان استفاده نمایید.

دیه شکستن بینی

  1. اگر در اثر درگیری یا هر برخورد دیگری اعم از عمدی یا غیر عمدی تمام بینی نابود شود طبیعتا باید دیه کامل بالغ بر 330میلیون پرداخت شود.
  2. اگر یکی از پرده های دماغ از بین برود باید دیه کامل 330 میلیون پرداخت شود
  3.  چنانچه استخوان بینی به طور کامل شکسته شود دیه کامل می بایست پرداخت شود
  4. چنانچه استخوان بینی شکسته شود اما بتوان به راحتی آن را درمان کرد یک دهم دیه یعنی 33 میلیون پرداخت شود.

مسئول پرداخت دیه

طبیعتاً فرد جانی باید دیه را بپردازد اما در برخی از موارد عائله یا خانواده جانی یا قاتل باید دیه را پرداخت کند اگر جانی محکوم به پرداخت دیه شود اما تمکن مالی و توانایی مالی برای پرداخت دیه را نداشته باشند عائله باید مابقی دیه را پرداخت کنند.

اما منظور از عائله چیست؟ عائله یعنی مادر و پدر جانی و همه مردهای فامیل پدر و مادر . البته عائله زمانی محکوم به پرداخت دیه می شوند که اولا خود جانی توانایی مالی برای پرداخت نداشته باشند همچنین عائله توانایی و تمکن مالی برای پرداخت دیه را داشته باشند در غیر این صورت عائله هیچ وظیفه ای در قبال پرداخت دیه ندارند.

مهلت پرداخت دیه :

  • برای پرداخت دیه در صورتی که جنایت عمدی باشد مهلت پرداخت دیه تا یک سال از زمان صادر شدن حکم قطعی است
  • در جرایم شبه عمد مهلت پرداخت دیه 2 سال از زمان ابلاغ رای قطعی می باشد
  • اگر صدمه وارد شده به سبب خطای محض باشد مهلت تعینی برای پرداخت دیه 3 سال از ابلاغ حکم قطعی است.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *