وکیل تغییر جنسیت انجام صفر تا 100

وکیل متخصص تغییر جنسیت در تهران : با توجه به بروزرسانی علم و تکنولوژی در زندگی روزمره و تاثیر آن بر زندگی شخصی در تمام دنیا شاهد ایجاد و تولد اتفاقات جدیدی هستیم که از جمله آن تغییر جنسیت است که می تواند تاثیر فراوانی در زندگی شخصی و عمومی افراد بگذارد.

در حال حاضر با توجه به پیشرفت های در علم پزشکی تغییر در جنسیت اشخاص تسهیل گردیده است و پزشکان توانایی این را دارند که علام و نشانه های بارز جنس مخالف را در شخص بیمار قرار دهند که مباحث حقوقی در مورد تغییر جنسیت نیز دوش به دوش با مسائل پزشکی در حال پیشرفت می باشد و این تحول در نظام حقوقی ما نیز به رسمیت شناخته شده است که حتی قانونگذار برای رسیدگی به مسئله تغییر جنسیت مرجع رسیدگی خاصی ( دادگاه خانواده) مشخص نموده است که این موضوع نیز بر اهمیت تاثیر تغییر جنسیت بر مسائل حقوقی دارد که در این مقاله سعی شده است از تمام جوانب به این تغییر مهم پرداخته شود.

این عمل، جراحی آلت تناسلی می باشد که سبب تغییر جنسیت از مذکر به مونث و بالعکس، از خنثی به مذکر یا مونث و نیز دوجنسیتی ها به مذکر یا مونث می شود.

وکیل تغییر جنسیت

تغییر در لغت به معنای هرنوع تبدیل و دگرگونی در وضعیت فعلی نسبت به وضعیت گذشته می باشد. جنسیت نیز بیانگر ماهیت و چیستی موضوع می باشد که زن و مرد مصداقی از آن می باشد. در نتیجه تغییر  به معنای تبدیل یا اصلاح در جنس زن، مرد یا خنثی می باشد به نحوی که دیگر جنس قبلی محسوب نگردد. احساس به عمل تغییر جنس وقتی در فرد نمود پیدا می کند که از لحاظ ذهنی خود را متعلق به جنس دیگر می داند. در واقع اختلال در دو گروه تراجنسی و دوجنسی میل به عمل تغییر  را در این افراد بیش از سایرین کرده است.

تراجنسی

تراجنسی به فردی اطلاق می شود که از جنسیت خود ناراضی می باشد. این افراد جنسیتی که در ذهن و روان خود دارند را با جنسیتی که در ظاهر خویش از آن برخوردارند در تضاد می بینند. در واقع خود را متعلق به جنس مقابل می دانند. مشکل این افراد فقط و فقط اختلال ذهنی و تعلق خویش به جنس دیگر است وگرنه از هیچ مشکل جسمانی یا ضعف جنسیتی برخوردار نمی باشند.

دوجنسی

دوجنسه ها افرادی هستند که از بدو تولد دارای ابهام هویت جنسی هستند. آلت تناسلی در این افراد بینابین می باشد. این افراد ممکن است در ظاهر غالب بر یک جنس باشند ولی در اندام جنسی یا نوع صدا و رفتار و خصوصیات اخلاقی به جنس دیگر نزدیک تر باشند.

چگونگی مجوز عمل تغییر جنسیت

برای انجام عمل تغییر جنسیت قانونگذار شرایطی را پیش بینی نموده است و اینطور نمی باشد که هرکس از جنسیتش ناراضی باشد قانونا بتواند تغییر جنس دهد. به لحاظ شرعی اهل تشیع عمل تغییر را با دو شرط:

 •  تغییر جنس باید به صورت کامل صورت بگیرد
 • بیماری اختلال جنسی قطعی و واقعی باشد، برای دو گروه بیماران تراجنسی و دو جنسی ها بلااشکال دانسته است.

راه های دریافت مجوز

جراحی برای این عمل به دو صورت ذیل می باشد:

راه اول

 1. مراجعه به روانپزشک معتبر و صلاحیت دار.
 2. گذراندن دوره روان درمانی.
 3. دریافت تاییدیه ترنس بودن از جانب روانپزشک.
 4. انجام آزمایش های تشخیص سطح هورمون برای اطمینان از اینکه فرد دچار اختلال هورمونی یا کروموزومی نیست.
 5. مراجعه به دادگاه و ارائه دادخواست تغییر جنس و تغییر نام در شناسنامه.
 6. ارجاع فرد تراجنسی از دادگاه به پزشکی قانونی برای تاییدیه مدارک پزشکی.
 7. تایید پزشکی قانونی و ارجاع به قاضی.
 8. دریافت حکم قاضی مبنی بر جواز تغییر جنسیت و تغییر نام در شناسنامه.

راه دوم

 1. مراجعه به دادگاه خانواده و ارائه دادخواست تغییر  و تغییر نام در شناسنامه.
 2. ارجاع فرد به پزشکی قانونی.
 3. معرفی به روانپزشک معتبر و گذراندن مراحل روان درمانی.
 4. انجام آزمایش های تشخیص سطح هورمون برای اطمینان از اینکه فرد دچار اختلال هورمونی یا کروموزومی نیست.
 5. تایید از طرف روانپزشک و ارجاع به پزشکی قانونی.
 6. تایید از طرف پزشکی قانونی و ارجاع به قاضی.
 7. دریافت حکم قاضی مبنی بر جواز تغییر و تغییر نام در شناسنامه.

تغییر جنسیت و تاثیرات آن

تغییر جنسیت در دو بعد فردی و اجتماعی زندگی افراد تاثیرگذار خواهد بود. از بعد اجتماعی دسته ای از حقوق و ارتباطات فرد به اعتبار هویتی که در گذشته داشته کمافی سابق بدون خلل ادامه می یابد. اما بخشی از موقعیت و روابط اجتماعی افراد در گرو جنسیت سابق بوده و با تغییر از آن ها محروم یا امکان برخورداری از آن ها برای وی ایجاد می شود. مانند تصاحب منصب قضا که مختص اقایان می باشد یا کاندید ریاست جمهوری که یکی از شرایط آن ذکور بودن می باشد. از بعد فردی نیز تغییر جنسیت بر تمام حقوق اکتسابی و انتسابی افراد اثرگذار خواهد بود. برخی از این موارد عبارتند از:

 1. مساله بقای ازدواج
 2. ولایت بر فرزندان
 3. مساله مهریه
 4. مساله عده
 5. وضعیت ارث

 تغییر جنسیت و مسئله بقای ازدواج

وکیل امور حسبی : به موجب تعریف قانونی ازدواج به معنای ایجاد علقه زوجیت میان زن و مرد می باشد. قانونگذار ازدواج افراد همجنس با یکدیگر را ممنوع اعلام کرده است. در نتیجه در صورت تغییر جنسیت توسط یکی از زوجین نکاح باطل می شود. حال اگر هر کدام از زوجین به فواصل زمانی تغییر جنس دهند نیز همین حکم جاری می باشد و نکاح ایشان باطل خواهد بود.

حالت دیگر زمانی است که زوجین همزمان دست به عمل تغییر جنس زنند؛ در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد: عده ای معتقدند که برای دوام زوجیت اختلاف جنسیت کافی است و ازدواج سابق کماکان صحیح و نافذ می باشد. در مقابل عده ای از دکترین اعتقاد دارند که نکاح سابق باطل می باشد چراکه در سند رسمی عقد، طرفین در جایگاه زن و مرد بوده و با تغییر جایگاه ناشی از تغییر  نیاز به نکاح مجدد می باشد.

ولایت بر فرزندان

ولایت به معنای سرپرستی بوده و منظور از آن هرگونه تربیت و اقدام در جهت اداره کردن اموال و دارایی محجورین می باشد که بر عهده پدر و جد پدری می باشد. هرگاه پدر تغییر جنس دهد ولایت وی از بین می رود و جد پدری و در غیاب وی حاکم، ولی صغیر یا مجنون یا سفیه می شود. علت این امر هم مشخص است. با تغییر جنسیت، پدر دیگر مرد شناخته نخواهد شد تا بتواند ولی باقی بماند. در خصوص تغییر  مادر نیز همین حکم جاری است و وی علیرغم تغییر  نمی تواند ولایت فرزند خویش را برعهده بگیرد. فقط حق حضانت مادر حتی اگر تغییر جنس دهد تا سن مقرر در قانون که ۷ سالگی می باشد پابرجا خواهد بود. علت این امر در شرع چنین آمده است که مادر طفل شخصی است که طفل از تخمک و در شکم وی پرورانده شده باشد و تغییر  در موارد اخیر خالی از تاثیر است.

تغییر جنسیت و مسئله مهریه

صداق یا مهریه جزء حقوق مالی زوجه در نکاح می باشد که هیچ عاملی همچون طلاق، اعسار، مجرمیت، فوت هریک از زوجین و … تاثیری در آن ندارد و به مجرد انعقاد عقد، تحت مالکیت زوجه درمی آید. تغییر جنسیت در دو فرض تاثیرگذار بر مهریه می باشد. تغییر جنس پیش از نزدیکی و بعد از نزدیکی.

هرگاه پیش از انجام رابطه زناشویی عمل تغییر  انجام شود مهریه ای به زوجه تعلق نمی گیرد چراکه نکاح باطل می شود. با انتفای علت موضوع نیز منتفی می شود و در صورت پرداخت مهریه زوجه مکلف به استرداد آن می باشد. در مقابل برخی حقوقدانان معتقدند نصف مهر به زوجه تعلق می گیرد به شرطی که تغییر  با اجازه شوهر بوده باشد یا خود شوهر تغییر جنس داده باشد.

هرگاه پس از انجام رابطه زناشویی تغییر  صورت پذیرد مهریه تمام و کمال پرداخت خواهد شد و زوج به استناد تغییر جنس خود یا زوجه نمی تواند از پرداخت مهریه استنکاف نماید. در این خصوص دکترین معتقدند اگر زوجه بدون اجازه تغییر ج دهد باتوجه به اینکه سبب اضرار به شوهر خویش گردیده است، هیچگونه حقی در مطالبه مهریه نخواهد داشت.

تغییر جنسیت و مسئله عده

تغییر جنسیت مانند مرگ و طلاق می باشد و زوجه می بایست عده نگه دارد تا مشکلی از باب حرمت شرعی و تداخل نسل به وجود نیاید؛ این دیدگاه در خصوص تغییر  زوج می باشد. در خصوص تغییر جنس زوجه بیان شده است چون ایشان از مونث به مذکر تغییر  داده اند خود به خود مسئله عده و حرمت آن منتفی می باشد.

 تغییر جنسیت و وضعیت ارث

در خصوص ارث بری میان پدر یا مادر تغییر جنسیت داده با فرزند ارتباطی دو طرفه وجود دارد که بررسی می نماییم. اگر فرزند تغییر جنسیت دهد و پدر یا مادر وی فوت نمایند، فرزند بر اساس جنسیت زمان حال حاضر که دارد از آنان ارث می برد و جنسیت گذشته ارتباطی در تقسیم سهم الارث ندارد. اگر پدر یا مادر فرزندی تغییر جنس دهد و از قضا شرایط سبب شود که از فرزند خود ارث ببرد (فرزند پیش از والدین فوت نماید) در این صورت تغییر  تاثیری در سهم الارث والدین نداشته و آنها به اعتبار جنسیت سابق خویش از فرزند متوفی خود ارث می برند.

یعنی اگر پدری تغییر جنس دهد و فرزندش فوت کند پدر با وجود آنکه در حال حاضر مونث محسوب می شود اما سهم الارث پدر بودن خود را میبرد. در خصوص سایر طبقات نیز تغییر  سبب می شود سهم الارث فرد بر اساس جنس جدید محاسبه شود. برفرض مثال خواهر دیروز با تغییر برادر امروز خواهد بود و دوبرابر اناث ارث می برد و همینطور سایر طبقات. عمه عمو می شود و دایی خاله و بالعکس.

بهترین وکیل و مشاوران در امور تغییر جنسیت

گروه وکلا و مشاوران عدل جویان با تجربیات در زمینه حقوقی ، کیفری ، ثبتی، خانواده ، امور حسبی و … آماده راهنمایی و کمک به مشکلات شما در اسرع وقت می باشند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *